logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Парите, Паник атаките и Агорафобия

Паник атаки и Агорафобия се срещат често при тревожните разстройства. Отношението към парите би могло да играе роля за формиране и поддържане на тревожността.

Страх и тревожност

В следствие на заплаха от средата, която не е налична в конкретната ситуация, се появява тревожност. Индивидът очаква нещо заплашително да се случи. Той е бдителен и нащрек. За разлика от страха, който се появява при външен стимул, тревожността може да се появи от самосебе си. Страхът изчезва когато няма опасност. Тревожността присъства дори когато в реалността не се наблюдава причина. Тя често пъти е провокирана от психичното състояние на човека. Определени вярвания, нагласи и психологични тенденции предопределят кой човек ще е по-силно тревожен.

Агорафобия

Агорафобията е страх от големи открити пространства. В картината на Паническото тревожно разстройсто тя се изразява по характерен начин. Хората, проявяващи панически атаки, започват да избягват места и ситуации, които могат да провокират криза. Това отбягващо поведение може да прерастне в изолация от външния свят.

Пациентите не искат да напускат дома си без придружител. Излизат навън само когато има някой с тях. Страхуват се, че ще припаднат и няма да има кой да им помогне. В по-тежки случай не могат да стоят сами в дома си. Страхуват се, че ако припаднат в следствие на паник атаката, няма да има кой да им помогне. Агорафобията може да се влоши до степен, в която пациентът не напуска дома си с години. Има съвсем ограничен социален кръг. Не работи и живее на помощи. Този вид фобия е едно от най-инвлидизиращите психологически заболявания. То ограбва социалния живот и личността на човек. Води до сериозен личностов регрес и упадък.

Пари

За да се развие Агорафобия в коморбидност с паник атаките, може да има множество причини. Една от тези причини е отношението на пациента към парите. Когато харчим пари, ние преживяваме различни емоционални състояния:

  • Щастие
  • Удовлетворение
  • Страх
  • Гняв
  • Недоволство
  • Тъга
  • Вина
  • Срам
  • Величие
  • Малоценност

Също така, могат да бъдат преживени множество от тях или всичките. Човек дори може да не осъзнае тяхното наличие. Тези силни емоции подкрепят чувството на обърканост. В следствие на това хората са много несигурни дали са взели правилното решение. Тази обърканост, често пъти, прераства в една силна тревожност, за която няма причина в заобикалящата среда. Този тип тревожност се появява и изчезва сякаш от само себе си. Тя не е под контрола на страдащия. Единственото, което може да се направи, е да се избягват ситуациите, където се проявява. Отбягващото поведение започва да се проявява относно местата, където хората много обичат да ходят. Любимите занимания, на хората с паник атаки, са първите включени в списъка със ,,забранени места“. По този начин тревожността, породена от парите, ограбва щастието в живота на хората. Ежедневието им става сиво и безсмислено, защото щастието си е отишло. На фона на това преживяване за безпереспективност, могат да се развият депресия, зависимости и суицидни действия.
Не е нужно човек да се отказва от хобитата, интересите си и от приятните преживявания. За да преодолеят силната тревожност и отбягващото поведение, ние в ArhiEng помагаме на нашите клиенти (включително и онлайн) да преразгледат вярванията си, свързани с харченето на пари. В хода на терапевтичния процес те развиват яснота и сигурност по отношение на финансите си.

Вижте още: 5 Признака на Агорафобията