Кратко въведение в системните констелации

Кратко въведение в системните констелации

Какво е човешка система? От гледна точка на социалната антропология и системно-функционалистките ѝ перспективи обществото се разглежда като система от съставящи го елементи (индивиди) и връзките между тях (техните отношения). Тези елементи притежават подреденост с определена йерархия и зависимости. Голямата система на обществото има множество

Прочети повече…

ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ