Консултативна подкрепа


Работим индивидуално, групово, при кризи. Консултираме възрастни и тийнейджъри. Обучаваме психолози, психотерапевти и неспециалисти.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

 
Създаване на защитено психично пространство

Разглеждаме симптомите, причините и начините за справяне с проблемите в защитена среда.

Нашите специалисти знаят как да създадат защитено психично пространство. Можете да споделите всяко преживяване и да зададете всеки въпрос, независимо дали разговаряме на живо, или дистанционно.

 
Разговори по актуални теми

Индивидуалните сесии протичат под формата на разговор по теми, които са актуални за клиента. Имаме няколко плана за работа.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ

 
Решаване на проблемите още при възникването им

Знаем колко е важно проблемите да бъдат решени още в момента на тяхното възникване.

Децата не разполагат с необходимите интроспективна способност и изразни средства, за да анализират и споделят преживяването на психическо и психосоматично страдание. Много деца показват ясни прогностични признаци, при които е препоръчителна работа със специалист.

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КРИЗИ

 
Възможност за спешен контакт със специалист

Всички наши планове предлагат възможност за спешен контакт с водещия специалист.

 
Навременна помощ от доверен специалист

Кризата не се съобразява с времето и мястото.

Ние знаем, че навременната намеса и разговор с доверен специалист спестяват страданието и неприятното преживяване. Това разкрива възможност за нормален живот.

ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПРИ ПАНИК АТАКИ

 
Решения за овладяване на възникването на паник атаките

Паник атаките ограничават нормалното функциониране. Предлагаме работа, насочена към тяхното решаване още в началото на процеса. Започваме със задълбочено разглеждане и разбиране на причините, проявленията и механизмите на тяхното възникване.

 
Повишаване на устойчивостта към паническите пристъпи

Градим повишена устойчивост към паническите пристъпи. Отстраняването на симптомите не решава проблема. Затова предложената услуга се явява само част от стандартен и максимален пакет услуга.

ГРУПА ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРКИ И МЛАДИ ЖЕНИ

 
Принадлежност с общи интереси

Във възрастта между 15 и 25 години за девойките е важна принадлежността, развиването на социални и актуални за съвремието умения.

 
Защитена среда

Групата за тийнейджърки и млади жени дава възможност за работа върху тези аспекти в защитена и конфиденциална среда, с подкрепата на специалисти в работата с млади хора в контекста на група.

РАБОТА С ЧОВЕШКИ СИСТЕМИ

 
При повтарящи се житейски неблагополучия

На пръв поглед един човек може да присъства и да не присъства, да се движи и да заема различни места, но всъщност в йерархията на човешката система има строго определен ред и правила. Тяхното нарушаване може да доведе до повтарящи се неблагополучия и инциденти с неясни причини.

 
Констелации и анализ на съдбата

В групова или индивидуална работа илюстрираме системните „грешки“ и предлагаме решения за регулираме системния баланс чрез символно представяне на отношенията. Тези услуги се предлагат и дистанционно.

ГРУПОВА РАБОТА ПРИ ПАНИК АТАКИ

 
Общност за подкрепа

Консултантите осигуряват подкрепа и създават общност за споделяне и обмяна на опит. Ако си мислите, че сте сам/а на света с Вашето страдание, това не е така. От панически атаки страдат десетки милиони хора по целия свят. В група ще имате възможност да споделите Вашия опит, намирайки сериозна подкрепа за намеренията си.

 
Обстановка на уважение и конфиденциалност

Обстановката на уважение, добронамереност и конфиденциалност се гарантира от присъствието и участието на нашите специалисти.

ОБУЧЕНИЕ В МЕТОДА

 
Съдействие за психолози, психотерапевти и неспециалисти

Натрупаният опит ни е научил какви са трудностите за младия специалист при започване на професионална работа в сферата на психичното здраве. Самите ние извървяхме този път и считаме за наша мисия да съпровождаме настоящи и бъдещи колеги по него. Съдействаме за всеки етап от изграждането на собствена практика.

 
Предлагаме:

* Базово ниво на обучение;
* Повишаване на квалификацията на колеги психолози и психотерапевти;
* Цялостна тренинг програма за неспециалисти с интерес към консултирането.
Вижте повече »

 
Имате нужда от терапия? Имаме 4 различни плана.
24/7 БЕЗ УГОВОРКИ

ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ