logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Зависимости Хранителни разтройства
Зависимости Хранителни разтройства

Анорексия и хоспитализиране

Анорексия Анорексия (от гръцки – an- липса и orexis- апетит) е хранително разстройство, при което индексът на телесната маса е по-нисък от 18,5. Развива се на психична основа като...
Зависимости
Зависимости

Интернет зависимост

Предпоставката за Интернет зависимост – Технологията Интернет В популярната литература често авторите приписват на Интернет статус на едно от модерните чудеса на света. Платформата, някога замислена като метод на...