logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Професионална Реализация
Професионална Реализация

Трудности в адаптирането към ново работно място

Трудно ли е адаптирането към ново работно място? Адаптирането към ново работно място може да е съпътствано от трудности. Една от основните цели в новата работа е човек да...
Професионална Реализация
Професионална Реализация

Тенденции на пазара на труда

Кои са новите тенденции на пазара на труда? Промените в начина на живот налагат новите тенденции на пазара на труда. През последните няколко години, с появата на Ковид, се...
Професионална Реализация
Професионална Реализация

Какво трябва да знаем за намирането на работа?

Намирането на работа е процес Намирането на работа е процес, който изисква време и усилия. Възможностите днес са разнообразни, особено в по-големите градове. Търсещият работно място попада на десетки...