logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Професионална Реализация

Трудности в адаптирането към ново работно място

Трудно ли е адаптирането към ново работно място?

Адаптирането към ново работно място може да е съпътствано от трудности. Една от основните цели в новата работа е човек да се интегрира добре. Процесът е естествен без значение дали това е първата работа в живота, или поредната. Може да трае месеци, дори година, и да е изпълнен, както с приятни, така и с неприятни емоции. Доброто приспособяване може да осигури спокойна атмосфера, в която човек да работи с желание и удовлетворение. По пътя към доброто приспособяване обаче, новият служител среща някои трудности, с които трябва да се справя.

Ориентиране в непозната среда

Новопостъпилият на работа попада в непозната за него атмосфера с нови колеги, ново работно пространство. През първите седмици той се запознава с нови хора, полага усилие да запомни техните имена и да научи повече за тях. Разбира каква е работната структура, какви са отношенията между колегите, кой е неговият ръководител. Ако работата му е свързана с посещаване на офис, трябва да установи най-добрия маршрут от дома до офиса и начина, по който да се придвижва. Това е голяма промяна, която може да породи напрежение, докато човек свикне с нея.

Напасване към нова култура

Всяка месторабота има своя собствена култура. Тя се състои в начина на общуване между колегите, работните ценности, етикета на поведение. Трудности в адаптирането към ново работно място могат да настъпят от разминаване между личните и работните ценности. Разминаване може да има и между начина на общуване и културата на поведение в близкия личен кръг и в този на работа. Несъответствие е възможно да се появи дори и в начина на обличане. В такава ситуация новият служител трябва да положи много усилия, за да усвои новата работна култура, което често поражда вътрешен конфликт. Човекът се затруднява да приеме и поддържа двата различни модела на поведение в личен и в работен план. Ситуацията може да доведе до нежелание за работа и поставяне под съмнение на преценката относно избора на месторабота.

Какво е решението?

Адаптирането към ново работно място е успешно, ако човек се справи с възникналите трудности. Преодолявайки трудностите, новият служител би изпитвал удовлетворение и мотивация за работа. Много често обаче приспособяването към нова месторабота, в комбинация с личните ангажименти, се оказва предизвикателство, съпътствано от тревожност, стрес и напрежение. Консултирането със специалист в областта на кариерното ориентиране може да спести неприятните емоции и да помогне за ефикасното преминаване през този етап.