logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Професионална Реализация

Тенденции на пазара на труда

Кои са новите тенденции на пазара на труда?

Промените в начина на живот налагат новите тенденции на пазара на труда. През последните няколко години, с появата на Ковид, се установиха някои нови норми в ежедневието. Дистанционният начин на живот, прекарването на повече време вкъщи, ограничението в контакта с много хора се превърнаха в стандарт. Това даде и своето отражение в работата. Наложи се тези норми да се имплементират и в работните процеси, за да може да се осигури ефективна работа в условия на пандемия. С това настъпиха промени, които предизвикаха нови насоки в професионалната сфера.

Работа от вкъщи

Домът се превърна в естествено, удобно и сигурно място за работа през последните години. Хоум офисът се установи като една от различните тенденции на пазара на труда в много професии, които могат да си го позволят. Благодарение на него се предоставя по-голяма свобода за служителите. Работните дневни задачи могат да се съчетаят с лични ангажименти като например: вършене на домашните задължения, водене или взимане на децата от различни места (детска градина, училище, спорт). Дистанционната работа позволява и работещите да избират мястото, от което да работят – от вкъщи, от близкото кафене, от морето. Също спестява време от пътуването до офиса, което може да се използва за повече прекарано време със семейството или в практикуване на любими дейности.

Онлайн свързаност

Отдалечената работа наложи онлайн общуването с колегите да се превърне в стандарт. Комуникацията се осъществява посредством различни онлайн платформи и приложения. Разработват се все повече нови технологии, които да усъвършенстват и улеснят този процес. Това налага работещите да са все повече технологично запознати и да подобряват компютърната си грамотност, за да са ефективни в работата. Тази ситуация предизвиква и компаниите да измислят и развиват нови методи за мотивация, екипност и ефективност на служителите извън работната среда. Разработват се различни практики и политики, които целят въвличане на служителите в работата и създаване на усещане за принадлежност през онлайн комуникацията. Използват се методи като организиране на онлайн тиймбилдинги, онлайн празненства.

Честа смяна

Текучеството на хора е част от новите тенденции на пазара на труда. Наблюдава се все повече при по-младите хора работните места да се сменят често – през няколко години. Например, в ИТ сектора е все по-често срещано кадрите да се задържат в една компания средно около 2 години. Допълнително за честата смяна допринася и разнообразието от работни възможности. Компаниите стават все по-изобретателни и примамливи в привличането и задържането на висококвалифицирани кадри. Наред с богати социални пакети и заплати, все повече работодатели се концентрират върху установяване на политика на баланс между личен и професионален живот. Има насоки към прилагане на гъвкаво работното време, допълнителни дни отпуск, хоум офис политика, организиране на инициативи извън офиса за забавление.
Различните тенденции на пазара на труда са естествени изменения, предизвикани от промените в начина на живот. Познаването и съобразяването с тях гарантират конкурентоспособност както за работодателите, така и за служителите. Това обаче е процес, който изисква много време и усилия. Съдействие от специалист в областта на кариерното консултиране може да осигури ефективен поглед върху професионалната сфера и да спести ценно време.