logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Зависимости Хранителни разтройства

Анорексия и хоспитализиране

Анорексия

Анорексия (от гръцки – an- липса и orexis- апетит) е хранително разстройство, при което индексът на телесната маса е по-нисък от 18,5. Развива се на психична основа като се наблюдава понижено тегло, нереалистична представа за това тегло, натрапливи мисли и страх от напълняване, компулсивно спортуване и прием на диуретици.

Важно е да се знае, че анорексията не е просто диета или прищявка, а е сериозен вид зависимост, където храната се явява център, но не е отключващ фактор. Обикновено хранителните разстройства се заформят още в ранна детска възраст. Първите прояви могат да се забележат преди тийнейджърството, но пикът на разгръщане на симптома е именно в пубертета и ранната младост.

Фактори за отключване на анорексия

Факторите за отключване на анорексия най-често са комбинация от личностови характеристики и реакция към външни травматични събития. Например:

 • Перфекционизъм;
 • Контрол;
 • Изолираност;
 • Ниска самооценка;
 • Генетична предразположеност;
 • Стрес в училище;
 • Конфликт с родителите или връстниците;
 • Първите любовни разочарования;
 • Претовареност;
 • Мода.

Последствия от анорексия и хоспитализиране

Смъртността при анорексия е най-голяма в сравнение с всички останали психични заболявания. Дългосрочното гладуване и прекомерното използване на диуретици са причина за сериозен електролитен дисбаланс и увреждания на сърдечно-съдовата, отделителната, храносмилателната система. Това в комбинация с опасно поднорменото тегло почти винаги налага болничен престой. Обикновено пациентите с анорексия се приемат в гастроентерология, ендокринология или в по-тежките случаи – реанимация. Прилага се консервативна терапия с вливания, хемотрансфузия и висококалорийни банки. Задължителна е консултация с психиатър или престой в психиатрична клиника. Няма пряко медикаментозно лечение за анорексия. Спрямо вторичните симптоми на депресия и обсесивно-компулсивно разстройство се назначават антидепресанти и антипсихотици.
Изисква се и работа с диетолог.
Липсата на психотерапевтична работа в целия процес на хоспитализация практически обезсмисля постигнатото, тъй като след изписването анорексията се възвръща с пълна сила.

Психотерапия

Докато се стигне до болничен престой вследствие на анорексия все пак минава време. Със сигурност симптомите могат да бъдат разпознати много по-рано и да бъдат избегнати по-сериозните вреди. Дори е препоръчителна превантивната психотерапия, преди още първите симптоми да са налице.
В компания “АрхиЕндж” разполагаме със специализирани в лечението на хранителни разстройства професионалисти. Предлагаме:

 • Интензивна работа с пациенти с хранителни разстройства;
 • Работа със семейството на пациента;
 • Превантивна психотерапия