logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
samokontrol

Взаимодейства ли самоконтролът с паник атаките?

Самоконтролът често пъти се свързва с успешната реализация. Той се смята за един от факторите за ,,щастлив живот“. Лонгитюдни проучвания показват, че има взаимовръзки между нивата на самоконтрол и бъдещата положителна реализация на хората. Има хипотези и за връзки между ниските нива по тази дименсия и психологични и поведенчески нарушения. Забелязва се, че когато тази личностова черта се проявява по-силно, хората имат предразположение към тревожни симптоми. Паническа атака може да се появи, когато хората се опитват да контролират поведението си. Контролът може да бъде насочен и към обект от средата. Например при агорафобията може да се отбягват места и ситуации, които преди са провокирали паник атаки.Често пъти в стремежа си да се представят в добра светлина и да си свършат ,, перфектно“ ангажиментите, хората отключват паник атака.

I. Самоконтролът:

Той се свързва с почти всички сфери на социалния живот. ,,Самоконтролът се приема за капацитета за промяна и адаптация, в резултат на което може да се развие по-добро и по-оптимално съгласуване между личността и външния свят.“ Емпирични данни показват, че самоконтролът би могъл да допринесе за разширяване на обхвата на позитивните резултати, които човек постига в живота си.

II. Позитивните последствия от високия самоконтрол:

1. Хората с по-висок самоконтрол се справят по-добре в училище и в работата.
Изследвания показали, че деца на 4 годишна възраст, които проявили висок самоконтрол, в последствие изкарали по-високи резултати на SAT в зряла възраст от връстниците си с по-нисък самоконтрол.

2. Регулация на импулсивните поведения:

  • Хранене: регулацията в приема на храни и напитки е едно от най-видимите приложения на самоконтрола;
  • Пари: смята се, че хората, проявяващи самоконтрол, са по-способни да спестяват пари;
  • Наркотични вещества: смята се, че лошата себерегулация е най-важния предиктор за бъдеща хероинова зависимост;

3. Психологическо приспособяване: самоконтролът спомага за адаптацията в стресогенна ситуация.

4. Междуличностни отношения: по-добрата себерегулация спомага за по-хармонични взаимоотношения между хората. Изследвания показват, че деца с по-висок самоконтрол стават по-популярни сред връстниците си.

Някои изследвания на самоконтрола не подкрепят хипотезата, че високите стойности по скалата винаги водят до позитивни последствия. Теориите за прекаления контрол смятат, че високите нива на самоконтрола допринасят за патологии като натрапливите действия и мисли.

III. Самоконтролът и паник атаките

Хората, които проявяват силен самоконтрол са тези, които в последствие работят на престижна работа и изкарват добра заплата. Съумяват да спестяват и не се поставят във финансови ,,кризи“. Другите хора ги харесват и често са много популярни. Изглеждат добре и се грижат за външния си вид. В стресогенни ситуации се адаптират много добре и привикват към изискванията на средата.
Някои индивиди, поставени в ситуации, които надхвърлят капацитета им за справяне, проявяват панически атаки. Паническите атаки също могат да са в следствие на житейска криза, която преживяват. Проведените изследвания в областта на самоконтрола и връзката му с тревожните симптоми все още не дават категорично становище. Наблюденията показват, че хора със силен самоконтрол са склонни да проявят тревожни симптоми, един от които е паническата атака.

Самоконтролът е само една от личностовите черти, които биха могли да имат влияние върху тревожните симптоми. Той се среща в профила на хората, които проявяват панически атаки. Както всяко качество, когато то е преувеличено, вероятно може да доведе до не чак толкова ползотворни последствия. Непрестанно се провеждат изследвания в тази област. Тяхната цел е да открият дали има взаимовръзка между преувеличения самоконтрол и тревожните симптоми, в частност паник атаките.

Когато една личностова черта е балансирана и взаимодейства хармонично с остaналите качества на човек, тя допринася за щастието и благополучието на индивида. Трудностите във функционирането се появяват, когато едно качество се преекспонира и поражда поведенчески дефицити в различни области.