logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Причините за маските, които паникьорите си слагат

Основен проблем на паникьорите е, че страхът им от отхвърляне и желанието да са важни провокират в тях използването на множество маски в живота им.

Маска

Значението на маската е: “приспособление, което служи за прикриване на лицето”. Маските са познати още от древността и имат различни предназначения: с цел забавление, за медицински цели, театрални постановки, ритуали и религиозни обреди.
Психологическата, или т.нар. социална маска, има същото предназначение – прикриване. Още Юнг въвежда термина “персона”, за да обозначи начина, по който индивидът функционира в социума, за да бъде приет. Това са поведения, често много различни от автентичността на индивида. Маските дават илюзорна увереност и неутрализация на страхове, изкривени вярвания и закостенели интроекти.

Маски и роли

Маските и ролите са различни термини. Докато маската е невротичен поведенчески конструкт, мени се и е пожелателна, то ролята е нещо характерно в зависимост от индивидуалния профил. Всеки от нас изпълнява множество роли в живота си: мъжка/женска роля, родителска роля, роля на син/дъщеря, професионална, партньорска, приятелска роля, и т.н. Някои роли са архетипни, други концептуални, но основното е, че те се градят базирайки се на реалността и същността на индивида.
Маските от своя страна са ориентирани към материалния свят. Те нямат съдържание и са несъществени за живота. Именно заради това използването на маски се явява фактор за поддържане на симптоми като панически атаки.

Последствията за паникьорите

Паникьорите са от хората, които най-много разчитат на маските. Вярват повече на тях отколкото на себе си. Основна ценност за паникьорите е да бъдат приети, одобрени, да не са сами и за това са готови да пренебрегнат изцяло живота си. Маските са като наркотик. Хората с паники толкова привикват с тях, че понякога е невъзможно да ги “свалят”. Това, обаче, е изключително опасно! Представете си какво се случва с кожата ни, ако постоянно носим грим, но никога не го изчистваме. В даден момент инфекцията е гарантирана. Това се случва и с душата на паникьора, който носи маски – “инфектира се” и симптомите “избиват”. Това е момента, в който страдащите от панически атаки започват да търсят помощ от психотерапевт. Закъснели са и процесът е много по-дълъг и труден.
В Архиендж обръщаме сериозно внимание на превенцията и промоцията на психично здраве!

Прочетете още:
ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО И ЖАЖДАТА ЗА ВНИМАНИЕ