logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Паник атаки - необходими изследвания

Паник атаки – Без какво не може!

При наличието на паник атаки се налага провеждането на определен набор от медицински изследвания. Те са задължителни, за да бъде отхвърлена диагноза, която може да застраши непосредствено живота и здравето на пациента. Ако в хода на изследванията се предположат или установят болест или синдром, които са различни от паническо разстройство, се започва задължително лечението на телесното заболяване.

Паник атаките са симптом на тревожно разстройство, наречено паническо. Те се появяват ненадейно и протичат с ясно изразен страх от умиране, сърцебиене, задух, изтръпване на крайниците, изпотяване, гадене и други, в различни комбинации между тях. В извънпристъпните периоди преобладава страхова напрегнатост и опасения от появата им. Постепенно водят до силно нарушаване на нормалното социално и лично функциониране и изключване от живота в по-широк смисъл.

За да се постави тази диагноза обаче, следва да се изключат множество други, чиито симптоми наподобяват тези на паник атаките. Това налага провеждането на следните изследвания и консултации като минимум:

ПКК с диференциално броене.

Изследване на пълна кравна картина е фундаментално и инвазивно. To дава обща представа за функционирането на организма на биохимично ниво. Резултатите задължително трябва да се консултират с лекар, защото дори при нормални показатели може да е налична болест, която лабораторната диагностика не може да покаже. За съжаление, процедурата е свързана с взимане на венозна кръв, което често е особено травматично за пациентите с панически атаки. Това дори може да провокира появата им.

Кръвна картина

При взимането на кръв е хубаво да се изследват и хормоните, свързани с регулацията и дейността на щитовидната жлеза- TSH и Т4. Заболяванията при нея често протичат с прояви, които са подобни на тези при паническо разстройство. Така се спестява допълнителна венепункция за болния.

Среща с гастроентерелог

Ако са налице стомашен дискомфорт, повдигане, гадене, болки в корема, както и други симптоми от страна на храносмилателната система, е препоръчителна консултация с гастроентерелог. Изследванията, които вероятно ще назначи, имат за цел да дефинират болестен процес в тази област. Фиброгастроскопията е процедура, при която се изследват хранопоровода, стомаха и дванадесетопръстника. Тя е безопасна и е напълно безболезнена, но неприятна като преживяване. Дава изключително добра представа за тази част на храносмилателния тракт и позволява визуализирането на патологичните участъци и вземането на биопсия. Ултразвуковото изследване на коремни органи вече е стандарт в съвременната медицина с широки диагностични възможности. Изследването е неинвазивно и не травмира хората с паник атаки. Протича в рамките на десет-петнадесет минути. При него с ултразвукови вълни се обследват размерите и структурата на органите в коремната кухина.

Изследване на сърцето.

Наложително е с оглед симптоми като: сърцебиене, прескачане на сърцето и усещане за задух. Кардиологът ще ви разпита за давността и протичането на страданието ви, ще преслуша сърцето ви и ще измери кръвното налягане. Стандартно е извършването на електокардиограма и ехокардиография. Този преглед се налага, защото пациентите с паник атаки се опасяват постоянно от инфаркт на миокарда.

Рентген

Наличието на задух предполага рентгенографско изследване (снимка) на бял дроб и по-рядко функционално изследване на белодробната функция.

Невролог

Ако са представени симптоми като: световъртеж, изтръпване на крайниците или други прояви на потенциално неврологично заболяване, задължително ще се срещнете с невролог. Освен пълен неврологичен статус (няма болка и страдание при него), той може да назначи изследвания като: електроенцефалография, ядрено магнитен резонанс или скенер. И трите изследвания са напълно безопасни за болния, но в някои случаи са трудни за издържане без предварителна психологическа и емоционална подготовка. Могат да бъдат прекратени във всеки един момент от провеждането им.

Важното при изследванията

Провеждането на медицински изследвания при паник атаки не трябва да става произволно и задължително се координира и проследява от лекар. Така се постигат желаните диагностични резултати и се избягва ятрогенизирането на пациента.

Какво следва?

Когато се направят всички необходими изследвания и не се намери причина, която кореспондира с телесна болест, може да се обсъжда паническо растройство като най-вероятна причина за страданието. Изследване на самите паник атаки на фона на завършили пълни изследвания потвърждава тази диагноза. Понасянето от болния на физикалните и инструментални изследвания при паник атаки е важно в няколко посоки. Първо, е lege artis. Съвременната медицина го изисква. Второ, има ключово значение за успокояване на пациента по отношение на физическото му здраве. Трето, категорично фиксира проблема в сферата на психичното, където да се започне лечение от съответния специалист по душевно здраве. Така се стига до среща с психиатър, който обичайно предписва медикаменти, или психотерапевт, който лекува с думи.