logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Констелации

Какво е човешка система?

От гледна точка на социалната антропология и системно-функционалистките ѝ перспективи обществото се разглежда като система от съставящи го елементи (индивиди) и връзките между тях (техните отношения). Тези елементи притежават подреденост с определена йерархия и зависимости.

Голямата система на обществото има множество различни по големина подсистеми. Такива са семейството, работният колектив, хората, които живеят на една и съща улица. По-големи подсистеми, които включват изброените, са родът, бизнес организацията, населеното място и т.н.

Какво са констелациите?

“Констелация” означава буквално “съзвездие”. Това е метафора за отношенията между хората. На пръв поглед един човек може да присъства и да не присъства, да се движи и да заема различни места, но в йерархията на човешката система има строго определен ред и правила, подобно на тези в звездните системи.

Когато има неблагополучия в живота на един човек, те винаги са свързани с нарушения на реда и правилата в някоя от системите, в които той участва. Констелациите са символично представяне на отношенията в определена човешка система.

Най-популярни са семейните констелации.

Какво се случва?

Първи етап. Индивидуално интервю

Първият етап от констелацията е предварително интервю, в което се изследва системата. В резултат от това водещият извлича основните тенденции в отношенията. Той чертае вид диаграма, където отбелязва всички важни членове на системата и факти, свързани с тях. Изследването на системата въздейства благоприятно върху емоционалното състояние на клиента. То може да се прави само̀ по себе си, без да се провежда констелация.

Втори етап. Групова работа

Констелациите могат да се правят индивидуално, но обикновено се провеждат групово, в затворено помещение. Броят на участниците обикновено варира между 5 и 25-30. Определят се представители на членовете на системата, които се разполагат в пространството на помещението. По време на груповата работа се добавят още представители, разместват се и се наблюдават отношенията, в които влизат помежду си. Случващото се предоставя различни гледни точки и често води до прозрения при клиента на констелацията и при другите участници.

Клиентът на констелацията не е задължително да присъства физически. И двата етапа могат да се проведат онлайн.

Какво ще правите като участник?

Клиент на констелацията

Можете да поискате да бъде направена констелация за Ваш проблем. Ще трябва да разкажете на водещия в индивидуално интервю за какво Ви е необходима. Той ще Ви зададе въпроси, свързани с членовете на конкретната система и техните отношения в момента и в миналото. Не е задължително да правите предварително проучване на родословното Ви дърво. Това, което знаете, е достатъчно, дори и да е съвсем малко. По време на констелацията водещият ще Ви помоли да изберете представители за определени членове на системата. После ще седите и ще наблюдавате отстрани случващото се. Не е необходимо да правите нещо друго. Вие избирате дали да споделите проблема си пред групата и дали да коментирате нещо във връзка с констелацията.

Представител

Ако присъствате на констелация, може да бъдете поканен като представител. Не може да бъдете представител, ако клиентът Ви е роднина. По време на констелацията вероятно ще стоите прав там, където бъдете поставен, и ще се движите според указанията на водещия. Ще трябва да следите усещанията в тялото си, емоциите и да давате информация за тях, когато водещият Ви попита. Ако не искате да сте представител, можете да откажете.

Наблюдател

Често на констелация присъстват повече хора, отколкото вземат участие като представители. Ако сте в тази роля, ще бъдете част от процеса като страничен наблюдател и свидетел.

Какво прави констелаторът (водещият)

Водещият на констелацията следи внимателно всичко, което се случва в залата и придвижва процеса стъпка по стъпка, като използва знанията и опита си. Той не си измисля какво да прави. Решенията, които взема, са основани на прецизни наблюдения и анализ на позите, израженията и изказванията на представителите.

Говори ли се за констелациите?

Всичко, което се случва по време на констелация, е конфиденциално и не може да бъде коментирано извън кръга на участниците.

Констелациите нещо като “викане на духове” ли са?

Не. Много често в констелациите се включват представители на хора, които не са живи. Представителството е символично. Ние не знаем какво биха казали или направили истинските хора, ако бяха живи. Тези представители припомнят определени морални принципи, на които починалите са били носители в очите на клиента на констелацията. Представителите всъщност дават израз на някои негови житейски колебания и дълбоки емоционални преживявания.

Откъде непознати знаят какво биха казали хора, които никога не са виждали?

Не знаят. Клиентът избира за представители хора, които му напомнят за членовете на собствената му система. Те вероятно имат и подобни възгледи за живота, и затова казват и правят неща, които му напомнят за поведението и изказванията на неговите роднини и познати.

Как да извлечете максималното от участието си в констелация?

Независимо дали сте клиент, представител или наблюдател, работата по време на констелация може да предизвика у Вас спомени, силни емоции, неочаквани мисли. Можете да ги споделите с групата след констелацията, или в индивидуален разговор с констелатора. Подходящо е да ги обсъждате и с Вашия личен психолог или психотерапевт. Прозренията по време на констелации могат да отворят нови хоризонти за съзнанието. Колкото повече от тези прозрения споделите, толкова по-полезно ще е за Вас. Констелациите имат най-силен ефект като допълнение към дългосрочна работа с психолог или психотерапевт.

 

Прочетете също: Констелации – Загадки и тайнство