logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Констелации

Загадки и тайнство – методът семейни и системни констелации

“В живота ни често се случва да правим или да не правим неща и да нямаме ясна представа защо това се случва. Да се чувстваме не на място, да се чувстваме отхвърлени, дисбалансирани. Да боледуваме без да сме предразположени и да ни се случват неблагополучия без да виждаме ясно причината. Методът семейни и системни констелации ни показва, че всичко това понякога е резултат от членовете на нашата родова система. Те са извършили или пренебрегнали нещо в живота си, което ние сме “наследили” и приели за валидно в нашия живот. Подобни влияния могат да са в резултат и на живота на наши починали предци, които дори не познаваме. Трудно е тези влияния, дължащи се на родовата ни история, да бъдат видяни и разбрани директно. Те могат да са причина за тежки физически болести, психични разстройства, нещастни случаи, повтарящи се неуспехи и трудности.“
– встъпителни думи от обучение в метода Констелации

Взаимоотношения

От психотерапевтична гледна точка, обърканите взаимоотношения водят началото си от семейството на индивида. На базата на проекция се пренасят във всички останали сфери на живота ни.
От гледна точка на семейните констелации родителите са първият, но не и най- дълбокият корен, до който имаме достъп. Често е достатъчно да бъдат отработени взаимоотношенията в този първи корен. В други случаи обаче е необходимо да потърсим причината по-далеч в рода ни.

Системи

В метода констелации система се нарича множеството от субекти и енергийните връзки между тях. В една система, ако нещо се случи на един от членовете, то това се отразява и на останалите. Системната работа чрез семейните констелации е метод, чрез който човек открива едно по-добро решение. Вижда своето място в семейството, генеалогическото си дърво и понякога точното място по отношение на професия, религия и други взаимоотношения. Важно е да се отбележи, че това се случва на енергийно ниво в констелацията. Не е гарантирано обаче, че човекът, за когото се работи, ще придобие яснота. Целта на всички констелации е не разбиране на проблема, а намиране на едно по-добро решение.

Генограма (генеалогическо дърво)

Генограмата в констелациите е вид схема, наподобяваща родословно дърво, която съдържа повече информация (например: важни събития, болести, професии, динамики, и т.н.). Чрез нея човек открива закономерности.

Протоколи

Изучаването и прилагането на протоколи е основна част от констелаторската работа. Те се прилагат по време на констелацията и внасят структура в нея. Спомагат за достигането на една по-добра подредба на системата и съответно за достигане на по-доброто решение на проблема.

Теми за констелации

Семейните и системни констелации са подходящ метод за работа върху:

  • Заболявания/ психосоматични симптоми;
  • Повтарящи се нещастни събития или неуспехи;
  • Семейни взаимоотношения;
  • Партньорски взаимоотношения;
  • Професионални взаимоотношения;
  • Страхове;
  • Екзистенциални дилеми;
  • Финансова нестабилност;
  • И др.

Етапи на констелацията:

Първият етап е да се направи интервю, в което констелаторът да се запознае със заявката (проблемът и целта, по които ще се работи) и да изготви генограма. Вторият етап е самата констелация, която може да бъде индивидуална или групова. Ако е индивидуална, тя се провежда само между констелатора и човека, за когото ще се работи. Използват се помощни предмети, столове или констелаторски фигури. За груповата констелация са необходими участници – представители, които да съдействат за подредбата на системата. Клиентът подрежда тези хора в пространството така, както го усеща, и тук се случва “магията” на метода!

Трудно е този процес да се обясни вербално, защото всичко, което се случва по време на констелацията, е изцяло преживелищно.
Ако желаете да се потопите в тайнството на метода семейни и системни констелации и да намерите едно по-добро решение за скритите родови проблеми, свържете се с нас. Нашата компания предлага екип от дипломирани констелатори и професионални представители.

 

Прочетете също: Кратко въведение в системните констелации