logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Имам ли паник атаки?

1.    Преживявали ли сте силно емоционално събитие, загуба на близък или промяна в житейски план през последните шест месеца?

1). Не       2). Не точно      3). Да

2.    Избягвате ли места, където тревожността Ви се увеличава? 

1). Не       2). Не точно      3). Да

3.    Чудите ли се често, когато пазарувате?

1). Не       2). Не точно      3). Да

4.    Изпитвате ли тревожност по няколко пъти на ден?

1). Не       2). Не точно      3). Да

5.    Получавате ли пристъпи които включват:  задух, виене на свят, обливане от топли и студени вълни, тежест в в гърдите, страх от полудяване или смърт?

1). Не       2). Не точно      3). Да

6.    Страхувате ли се, че може да припаднете на обществено място?

1). Не       2). Не точно      3). Да

7.    Тревожите ли се, че може да се изложите пред важни за вас хора?

1). Не       2). Не точно      3). Да

8.   Посещавали ли сте спешен кабинет с оплаквания за които лекарите не са могли да Ви поставят диагноза?

1). Не       2). Не точно      3). Да

9.    Изпитвате ли страх от престоящи паник атаки?

1). Не       2). Не точно      3). Да

10.   Тревожите ли се, че може да получите инфаркт?

 1). Не       2). Не точно      3). Да

Инструкции: Съберете числата на отговорите, които сте дали. Сбора дава общия Ви резултат от  теста.

Ако имате между 10 и 20 точки:  Шансът да отключите панически пристъп е много нисък.

Ако имате между 15 и 25 точки: Възможно е да имате личностови предизпозиции към развитие на паник атаки, но това може никога да не се случи.

Ако имате над 25 точки: Вероятно изпитвате постоянна тревожност и дискомфорт, вследствие на тревожни симптоми.

Важно!

Този тест не е стандартизиран инструмент. Няма оценъчна стойност за психичното Ви състояние. Не може да се използва за поставяне на диагнози. Въпросите които са включени, са сбор от най-често обсъжданите теми при работа с панически атаки.

За реална оценка на вашето състояние се свържете със специалист.Как протича терапията с психолог и психотерапевт в ArhiEng:

  • Предварителен разговор – установява се състоянието и се назначава най-подходящия специалист. Това има значение, защото се взимат предвид редица фактори като: тясната специализация на специалиста, възраст и пол, интереси и ценности. За хората, които предпочитат сами да изберат терапевта си, предлагаме и такъв план.
  • Избор на терапевтичен план – Разполагаме с ефективни услуги и достъпни решения. Предлагаме различни възможности, за да отговорим на нуждите и потребностите на всеки клиент. Затова са налични няколко варианта: Индивидуални и групови консултации, онлайн консултации или срещи със специалист в офиса ни.
  • Възможност за онлайн психотерапия – все повече хора предпочитат този вариант, защото за тях е по-ефективен, успокоява ги или им позволява на управляват времето си по-ефективно.
  • Избор на време за посещенията – съобразяваме се напълно с дневната програма на клиента. Така той може да се чувства напълно спокоен, а не тези часове да са още една точка за препускане в графика им.
  • Индивидуален подход – адаптираме автентичната си методика според конкретния случай – работим силните страни на нашите клиенти и развиваме областите, в които се чувстват несигурни и застрашени. Това е важно, защото още по време на терапията хората, с които работим остават здраво свързани с живота и преодоляват обременяващите ги тежки състояния и симптоми.
  • Акцент върху най-актуалното – обсъждаме активно ежедневието на клиента и работим с него върху възприемането му и преодоляването на пречките, страховете, нагласите. Развиват се способности и ресурси, често пренебрегвани до сега от клиентите.
  • Навременна помощ от доверен специалист – решаваме проблемите тук и сега, а не просто да работим в определени часове, оставяйки тежките преживявания на хората да се задълбочават само, защото в момента нямат час. 24/7 без уговорки – в допълнение към психотерапевтичната си услуга, сме разработили система, при която сме насреща винаги, когато се случи психологическа криза.
  • Автентична методика, разработена от старшите специалисти на ArhiEng – в България психотерапията все още е тема табу за голям кръг от хора. Смята се, че при психолог или психотерапевт се ходи само с диагноза и хората отлагат до последно. Това забавяне изключително усложнява тяхното повлияване в терапевтичния процес. Нашият метод се фокусира върху ресурсите на клиентите, разглежда генерално функционирането им, а не се занимава директно с конкретния симптом. Така клиентите развиват себе си и работят мащабно за живота и благополучието си (симптомите сами по себе си отпадат, когато човек се фокусира в ресурсите си, а не в “болестите”). Методът ни е адаптиран към българската култура. Важно е за клиентите ни да разбират и приемат освен самите себе си, и реалността, в която живеят. Това им носи спокойствие и усещането, че са на мястото си.

Вижте повече за метода и начина на работа в ArhiEng.