logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
nesigurnost

Хората с панически атаки споделят за преживяване на неудовлетвотреност и несигурност от своите постижения, дори когато те са много значими

Трудно дефинират бъдещите си цели от несигурност и често се колебаят между няколко алтернативни решения на проблемите им. Дори когато вземат най-доброто според тях решение нещо от вътре продължава да ги тормози. Често се чувстват прецакани и онеправдани. Всички тези преживявания са естествени, но при клиентите с този проблем те са много по-чести и емоционално наситени.

I.Конфликтни преживявания

Психичният конфликт се определя като сблъсък на противоположни психологически тенденции. За да се случи, са нужни повече от една алтернативи. Колкото по-различни са те, толкова по-силно е конфликтното преживяване, защото човек се чувства объркан.

1.Ранните психични конфликти

Такива конфликтни преживявания се откриват и в най-ранното ни развитие. Често пъти ние не ги помним, но те влияят на нашето поведение и на склонността ни да проявяваме Панически Атаки. Те са обект на терапевтична работа, тъй като достъпа до информацията за тях е блокиран в ранното ни детство.

2.Ежедневните психични конфликти

Тези преживявания могат да са провокирани от най-малкия стимул на средата. Пример за това е дилемата, какво да си облечем. Това на пръв поглед рутинно действие, може да създаде доста затруднения и да ни отнеме много време. Емоциите, които го съпровождат също могат да се преживеят тежко. Често те преминават от вълнение, през гняв или страх и достигат до чувството за отчаяние или безнадежност.

3.Могат да са провокирани и от вътрешни размисли и дилеми

Типична ситуация е, когато се чудим дали да си купим нещо, от което нямаме нужда и ще наруши бюджета ни, но много ни харесва и искаме да го притежаваме. Удовлетворяващ резултат от този размисъл рядко се постига. В единия вариант не си купуваме желаното нещо, за което сме мечтали и се чувстваме прецакани и тъжни. В другия вариант си го купуваме, но се обвиняваме и ядосваме, че сме си похарчили парите за нещор което не ни трябва.
И в двата примера се наблюдава сблъсък на различни тенденции, които провокират чувството ни за несигурност. Трудността да се избере е в това, че нито един от тях не е абсолютно правилен. Мислено се претеглят плюсовете и минусите докато накрая човек се обърка съвсем. Това провокира емоционална реакция, която често пъти е несъзнавано потисната. Ескалирайки, емоцията се проявява под формата на паническа атака.

II.Как да си помогнем в такава ситуация

Всеки избор има положителни и отрицателни страни. Когато човек ги приеме би могъл да постигне вътрешно съгласие. В следствие на това може да е доволен от своето решение. В противен случай винаги ще има нещо, което да го ядосва и да не му достига.

Удовлетвореността от постиженията и вярата във способностите се проявяват, когато човек изпитва сигурност по отношение на своите действия. Когато правилните и грешните решения се трансформират във “верни” за човека избори, сигурноста и увереността сами се появяват и обхващат всички аспекти на живота.Как протича терапията с психолог и психотерапевт в ArhiEng:

  • Предварителен разговор – установява се състоянието и се назначава най-подходящия специалист. Това има значение, защото се взимат предвид редица фактори като: тясната специализация на специалиста, възраст и пол, интереси и ценности. За хората, които предпочитат сами да изберат терапевта си, предлагаме и такъв план.
  • Избор на терапевтичен план – Разполагаме с ефективни услуги и достъпни решения. Предлагаме различни възможности, за да отговорим на нуждите и потребностите на всеки клиент. Затова са налични няколко варианта: Индивидуални и групови консултации, онлайн консултации или срещи със специалист в офиса ни.
  • Възможност за онлайн психотерапия – все повече хора предпочитат този вариант, защото за тях е по-ефективен, успокоява ги или им позволява на управляват времето си по-ефективно.
  • Избор на време за посещенията – съобразяваме се напълно с дневната програма на клиента. Така той може да се чувства напълно спокоен, а не тези часове да са още една точка за препускане в графика им.
  • Индивидуален подход – адаптираме автентичната си методика според конкретния случай – работим силните страни на нашите клиенти и развиваме областите, в които се чувстват несигурни и застрашени. Това е важно, защото още по време на терапията хората, с които работим остават здраво свързани с живота и преодоляват обременяващите ги тежки състояния и симптоми.
  • Акцент върху най-актуалното – обсъждаме активно ежедневието на клиента и работим с него върху възприемането му и преодоляването на пречките, страховете, нагласите. Развиват се способности и ресурси, често пренебрегвани до сега от клиентите.
  • Навременна помощ от доверен специалист – решаваме проблемите тук и сега, а не просто да работим в определени часове, оставяйки тежките преживявания на хората да се задълбочават само, защото в момента нямат час. 24/7 без уговорки – в допълнение към психотерапевтичната си услуга, сме разработили система, при която сме насреща винаги, когато се случи психологическа криза.
  • Автентична методика, разработена от старшите специалисти на ArhiEng – в България психотерапията все още е тема табу за голям кръг от хора. Смята се, че при психолог или психотерапевт се ходи само с диагноза и хората отлагат до последно. Това забавяне изключително усложнява тяхното повлияване в терапевтичния процес. Нашият метод се фокусира върху ресурсите на клиентите, разглежда генерално функционирането им, а не се занимава директно с конкретния симптом. Така клиентите развиват себе си и работят мащабно за живота и благополучието си (симптомите сами по себе си отпадат, когато човек се фокусира в ресурсите си, а не в “болестите”). Методът ни е адаптиран към българската култура. Важно е за клиентите ни да разбират и приемат освен самите себе си, и реалността, в която живеят. Това им носи спокойствие и усещането, че са на мястото си.

Вижте повече за метода и начина на работа в ArhiEng.