logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Каква е причината промяната да генерира паник атака?

Един от основните страхове при тревожните пациенти е този от промяна и той много често е съпътстван от паник атака. Това се дължи най-вече на личностовите характеристики на тези хора.

За промяната

Напоследък е много популярно хората да се самопредизвикват да излизат от зоната си на комфорт. Това се свързва с личностово израстване. За някои е лесно начинание, за други, обаче, промяната е генератор на паник атаки.
Промяната е несигурна. Коства енергия, ресурси, а резултатът от нея е неясен. Страхът от промяната е взаимосвързан с множество други страхове и тревоги.

Например:

  • Страх от смъртта – Базовият страх при паник атака. Смъртта е неизвестна и за това е страшна. Промяната също. И тъй като страдащите от панически атаки се страхуват от смъртта, те често пропускат и възможностите на живота. Преживяват промените буквално като нещо животозастрашаващо и много трудно се задвижват към всичко ново и различно.
  • Страх от загубата контрол – Контролирането е отличителна характеристика за пациентите с паники. Това всичко да е предвидимо и планирано им дава спокойствие и сигурност. Не случайно избягват всяка промяна или я отлагат до последно. Често този процес е придружен със сериозни кризи и висока тревожност.
  • Страх от провал – Паникьорите са перфекционисти. Те не допускат провали, за тях несправянето е равнозначно на смърт. Страхът от провал блокира творческото им мислене и ги възспира от действия в посока на промяна и развитие.
  • Колебание – Потърпевшите от паник атаки никак не вярват в твърдението, че в живота няма грешки. Постоянната дилема кое да изберат и кое е по-правилното ги поставя в динамичен конфликт. Това е сигурен признак, че предстои паник атака.
  • Недоверие – При хората, предразположени към панически атаки, отсъства базовото доверие. Те привиждат възможността да ги измамят навсякъде, без да осъзнават, че накрая сами стават потърпевши от този си светоглед.

Промяна без насилие

Важно е да кажем, че промяната не означава, че сменяме личността си. Когато казваме, че променяме себе си, става въпрос по-скоро за поведенчески черти, нагласи и интроекти. Запазваме автентичността си, обогатявайки я с нови модели. Задължително условие е промяната ни да се случва доброволно. Всяко упражнено насилие, дори от самите нас, я обрича на неуспех.

В Архиендж предлагаме работа с психолози и психотерапевти в защитена среда и гарантирана конфиденциалност.

За повече информация:
https://arhieng.com/