logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Паник атака - Работа по телефон

Работа с криза по телефон

В клиничната работа ставаме свидетели на нов подход – работа по телефон при паник атака се налага все повече. Достъпността на психотерапевта при спешна нужда вече не е обект на обсъждане.

Да разгледаме от медицинска гледна точка обичайна за човек с паническо разстройство ситуация. В неподозиран момент го връхлита паник атака. Няма никакво предупреждение за настъпващата вегетативната буря. От нищото започват да извират симптоми, кой от кой по-ужасни. Сърцебиене, подкосяване на краката, задух и световъртеж, придружени с интензивен страх. Пациентът се опитва да избяга от преживяването, но няма къде. Паниката го заобикаля отвсякъде. Намирайки се в тази ситуация, за хората е съвсем логично да могат да се обадят на психотерапевта си. За тях той е доверен и сигурен източник на спокойствие. По всяко време и навсякъде.

Нека видим предимствата на тази възможност за болните:

 1. Обаждането по телефон осигурява психологическата подкрепа на нуждаещия се клиент веднага.
 2. Психотерапевтът е най-запознатия с житейската ситуация на пациента. Имат изградена и утвърдена връзка и професионално доверие.
 3. Специалистът е обучен да прилага кризисни интервенции. За работещите с паник атаки е обичайна практика да оказват подкрепа по телефона.
 4. Терапевтът познава психодинамичните конфликти на пациента, а също и ресурсите му за справяне.
 5. Неподдаването и неизпадането в паника отличава професионалиста от близките и случайно присъстващите, които се заразяват от кризата и реагират в повечето случаи подсилвайки паник атаката.
 6. Има точните думи и подход, за да успокои болния без да задълбочава и разширява симптомите му.
 7. Може да подпомогне пациента след отзвучаване на кризата и да направи анализ на ситуацията, довела до паник атака.
 8. Бързо се овладява симптоматиката и се излиза от порочния кръг, типичен за паническото разстройство. Страховата напрегнатост от отминалата атака да улесни отключването на следваща. Пациентите са особено уязвими на тази динамика.

Както се вижда, предимствата на работа по телефон при започваща или разгърната паник атака са много. Това е от страна на пациентите.
Такива съществуват и за психолога, който отработва кризата. Това са възможности да се напредне в лечебния процес.

От психотерапевтичната практика се открояват следните:

 1. Обективно може да се скалира тежестта на паник атаките и да се установи какъв е прогреса или регреса в процеса.
 2. Има достъп до непосредствен психодинамичен материал за интерпретация.
 3. Отслабените защитни механизми при пациентите в момент на психоемоционален дистрес подкрепят лечебните интервенции.
 4. Възможност в кризата да изплува и да бъде отработен конфликт или пренос.
 5. Заздравяване на психотерапевтичната връзка и укрепване на доверието.

В практиката се утвърждава позицията, че може и е желателно да бъде избегнато излишното страдание при пациентите с паник атаки и работата по телефона е особено ефективна в случая. Разбирането е, че 5-10 минутен разговор с терапевта може да предотврати целодневна агония. Или обикаляне по спешните отделения и ненужна медикация и ятрогенизация. Това ни подтиква да приемаме обаждания в разумни граници на пациенти в криза. Правилното дозиране на кризисния дебрифинг също е много важно. Превръщането на спешното обаждане в терапевтична сесия е нежелателно. Тук опитът на специалиста е решаващ. Достъпността на помощта не трябва да се превръща в патерица за болния. Това е изцяло в негов интерес.

Овладяването на паник атаката по телефона изисква майсторство и в голяма степен отдаденост на психотерапевта, който е готов да разчупи границите си с мярка и в интерес на клиента. Да може във всеки момент да постави работата си пред останалите приоритети в живота си.

​Край на I част.

Продължете четенето с втора част – Работа по телефон при паническо и обсесивно-компулсивно разстройство


Вижте още: Какви са предимствата на онлайн терапията?