logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Новата достъпност на психотерапевта по телефон.

Съвременният начин на живот и пандемията изискват промяна в разбирането и практиката на психотерапевтите. Съобразяването с новите предизвикателства засяга в голяма степен специалистите в областта на душевното здраве. Не е оправдано оставането без помощ на хората в криза или хронична терапевтична нужда. Работата с паник атаки, паническо разстройство, екзистенциални проекти и обсесивно-компулсивно разстройство предполагат нови стратегии и подход. Така терапията дистанционно и по телефон става част от стандартния арсенал.

Спазването на определени правила на провеждане на психотерапевтичните сесии при работа по телефон с паническо разстройство и паник атаки е неизменна част от добрата практика.

 1. Имаме проведено първо интервю. Диагнозата е ясно формулирана. Спазени са протоколите за колекция на анамнеза и психичен статус.
 2. Оформен е терапевтичния план и е договорен с пациента.
 3. Административната рамка е фиксирана. Подписан е договор с уточнено конкретно заплащане по него, брой часове и разпределението им във времето. Издадена е фактура за услугата. Няма нищо за доизясняване.
 4. Клиентът е избрал специалиста, с който ще работи и е наясно, че инвестицията в психотерапия от негова страна е дългосрочен процес. Изисква време, усилия и пари. В професионалните среди се препоръчва да се установи категорично квалификацията, опита и правоспособността на терапевта, за да няма място за недоверие в последствие.

Изпълняването на тези стъпки в началото на процеса на терапия по телефона създава условия за качествена работа и установяването на добри практики в консултирането и психотерапията.

​Воденето на психотерапевтичните сесии по телефон не променя и не намалява тяхната ефективност. За добрият специалист работата с думи е водеща и не се влияе от избора на канал за осъществяването й. Следи се и паралингвистичния процес, който дава допълнителна ценна информация за емоционалното актуално състояние на пациента.

Безспорните предимства на работа по телефона при пациенти с психопатология от групата на тревожните разстройства са много:

 1. Налична е група клиенти, които предпочитат да останат анонимни. По една или друга причина не желаят да се разкриват. За това нямаме практика да издирваме допълнителна информация за пациентите си. Оставяме на тях да решат колко ще покажат от себе си.
 2. Отдалечеността губи ограничителния си формат. Хора, които се намират на стотици или хиляди километри могат да работят с предпочитан от тях специалист.
 3. Времето за провеждане на терапевтичния процес се ограничава само до проведения час. Става излишно пътуването до кабинета на терапевта и разходите, свързани с него.
 4. Могат да се съвместяват терапевтичната работа с дейности, които не изискват концентрация и внимание като разходка сред природата, придружаване и гледане на деца и други.
 5. Намалява се риска от предаване на инфекциозни болест, травми и злополуки в ситуация на епидемия или неблагоприятни атмосферни условия като сняг, поледица.
 6. Съществуват пациенти, за които излизането от защитеното пространство на дома е невъзможно или изисква използването на придружител. В тези случаи използването на телефон за работа е необходима и желателна предпоставка за правилното протичане на лечебния процес.

Удобство също така създават и мобилните оператори. В последните години те предлагат:

 1. Минути на ниска цена. В зависимост от тарифния план, понякога до неограничени разговори.
 2. Покритие на предоставяните услуги на цялата територия на страната.
 3. Възможност да се работи през различни медии, освен телефония- скайп, вайбър и други.
 4. Високо качество на телефонната и интернет услуга. Защитеност и конфиденциалност.

Реалността за пациенти и психотерапевти

Динамичният живот изисква да сме част от него. Така работата с паник атаки, паническо и обсесивно-компулсивно разстройство по мобилен телефон се налага като нов стандарт. Най-важното е, че качеството на лечебния процес остава високо. Както пациентите, така и ние – психотерапевтите се адаптираме към новата реалност и използваме предимствата, които ни предоставя развитието на технологиите.

Край на II част

Прочетете също първа част – Паник атака и работа по телефон