logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Паническо разстройство и правилно дишане

Паническо разстройство и правилно дишане

Паник атака и дишане – връзката

Паническо разстройство е състояние на внезапен пристъп на симптоми като задух, ускорен пулс и изпотяване, съпроводени с интензивен страх. Паник атаките са директно свързани с начина, по който дишат хората с този проблем. Дишането е спонтанен и естествен процес и за това малко хора му обръщат внимание. В нормално състояние това не е проблем. Когато става дума за паническо разстройство обаче, правилното поемане на въздух е от ключово значение за овладяване на симптоматиката.

Как е нормалното

В състояние на покой и извън пристъп, обичайно дишането е с дълбок и плавен характер, с честота между осем и десет вдишвания в минута. Човек се занимава с дейностите си и не му обръща внимание. Естественото дишане е коремно. То се осъществява от съкращаване на мускул, наречен диафрагма. Дали човек диша коремно (диафрагмално) може да се установи с просто наблюдение. Ако при вдишване се повдига и разширява корема това е гореописания способ за дишане. При положение, че остава плосък и се разширява (движи) гръдния кош, имаме гръдно дишане. Среща се по-често при жени и за тях то е стандартно.

Как е при паник атака

Появи ли се паник атака един от първите механизми, които се променят е дишането. Това е несъзнаван процес и страдащите не си дават сметка за него. А голяма част от симптомите, които придружават паник атаката са впоследствие от промененото дишане. Наблюдават се следните изменения в механиката на дихателните движения:

  • В резултат на страха се изключва диафрагмалното дишане и се преминава форсирано към гръдно;
  • Това води до намален обем въздух, който влиза в белите дробове;
  • Принудително се учестяват и ускоряват екскурзиите на гръдния кош, за да се осигурят необходимите количества кислород;
  • Дишането е повърхностно и по – ниско ефективно;
  • Кръвта се пренасища с кислород и обеднява на въглероден диоксид;
  • Появяват се причерняване, замайване и усещане, че ще се изгуби съзнание като ефекти на тези патологични механизми.

При възстановяване на правилното дишане кризата се овладява много бързо.

Какво трябва да се направи

Важно е да се проведе обучение за адекватно дишане в състояние извън панически пристъп. В нормално и спокойно състояние трябва да се обясни правилния физиологичен начин на дишане. Задължително е да се проведат тренировки до установяването му. Ако спонтанното дишане на пациента е гръдно, това следва да се коригира до установяване на коремно и наличието му дори и в състояния на стрес. Познаването на това, което се случва с организма по време на пристъп и разбирането на механизмите му, намалява страховете. Обучени хора с паническо разстройство могат да не допускат паник атаки или да ги прекъсват съвсем в началото им. Сложните дихателни техники не са толкова ефективни, колкото е естественото физиологично дишане. То е най-сигурното препятствие пред панически пристъп. Обучението в дишане е сравнително кратко, но солиден ефект има когато то е придружено от психотерапевтична работа. Така не се лекува само симптома, а се решава проблема.

Да вдишаме живот!