logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Конфликт с детето

Темата “конфликт с детето” в психотерапията

Конфликт между родителите и дететето е една от най-честите заявки в терапевтичния процес. Темата е желана за разглеждане както от родители, така и от деца. На повърхностно ниво се наблюдават някои основни притеснения в двете гледни точки.

От позицията на родителя:

 • Дисциплина и оценки в училище;
 • Здраве;
 • Хигиена;
 • Спорт и хранене;
 • Поведенчески черти;
 • Приятелска среда;
 • Сексуална ориентация;
 • Занимания в свободното време;
 • Други.

От гледна точка на детето:

 • Липса на внимание от страна на родителите;
 • Прекалена обсебеност от страна на родителите;
 • Недоверие от страна на родителите;
 • Срам от социалния статус на семейството;
 • Ревност от сиблингите;
 • Ограничения и условия – вечерен час, домашни задължения и т.н.;
 • Други.

Какво стои зад темите за конфликт между родителите и детето?

В хода на дългосрочната работа с психолог или психотерапевт става ясно, че причините за тези конфликти са доста по-дълбоки. На първо място наблюдаваме прекомерно неразбиране и отхвърляне на съвремието, в което са живели и отраснали родителите и това, в което се развиват децата. За всяка страна е изключително трудно да се адаптира и приеме характерните за другото поколение модели. Най-често родителите възприемат бунта на младите като неуважение към тях самите и семейните ценности. Деца и тийнейджъри, от своя страна, страдат от недоверието и скептицизма на своите родители. Налице са безкрайните спорове за “кое е по-правилно?”.

За родителите е необяснимо защо детето им учи на таблет, носи различни обувки или се храни с нечувани продукти. За детето изглежда странно и неприемливо, че възрастните си стоят вкъщи, четат книги и гладят дрехите си. Нефункционално е едната страна да налага на другата своя модел. Много родители променят естествения ход на развитие на детето си като налагат остарели методи за възпитание и дори налагат свои неосъществени мечти. Децата най-често си мечтаят как да напуснат родния дом, за да правят на воля нещата, които харесват, без конфликт. Съжителството и комуникацията между различните поколения се оказва тежко за всички. Ключът е в приемането на изборите на другия, а разбирането им не е задължително.

Мястото в семейната система

От гледна точка на семейните констелации, също има по-дълбока причина за този конфликт между родителите и детето. Обикновено се касае за размяна на ролите в семейната система. Родителите овластяват децата си да задават правилата във взаимоотношенията. Това е съблазнително, но се оказва тежък товар за детето и дисбалансира системата. Първоначалната идея “да има мир и любов” не е постигната. Дори напротив, дистимните емоции все повече назряват, а с тях и конфликтите. Това е така, защото никой не заема отреденото му от живота място. Като популярната от интернет пространството снимка, където парче мандарина пасва идеално в глава чесън. “Това, че пасваш идеално някъде не означава, че е твоето място!”.