logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

ИТ специалист с паник атаки

Статисиката за паник атаки за България

Според доклад за психичното здраве за Европейския парламент през 2018 година, хората диагностицирани с психични заболявания в България са 14,8% от цялото население. От тях:

 • 1/3 се полага на тревожните разстройства;
 • 1/3 на депресии, зависимости, биполярно афективно разстройство и шизофрения;
 • Последната 1/3 е за всички останали психични състояния.

Без да изброяваме всички диагнози сред тревожните разстройства, винаги има една водеща и някои налични, но с по-ниско проявление. Паник атаките, в случай, че не са водещата диагноза, винаги са втората или третата съпътстваща диагноза.
Докатo всеки здрав човек има вероятно няколко паник атаки през живота си, всеки човек с кое да е тревожно разстройство задължително преживява такава често или почти всеки ден, ако е водещо състояние. Летален изход по време на панически епизод все още не е доказан. Има, обаче, изключително много документирани случаи на различен вид изолация вследствие на страха, който обзема и остава в потърпевшия. Налице е един инвалидизиран човек, който не може да работи, да кара автомобил, да излезе навън или да се концентрира продуктивно.

Статистиката за ИТ сектора за България

Статистиката за състоянието на ИТ сектора в България, изработена за инвестиционни проекти през 2017 година, показва следното (извадката не е пълна, а за целите на статията):

 • ИТ сектора представлява 6 до 7 % от заетостта в страната – около 88 хиляди души;
 • 50 % концентриран в столицата;
 • Всяка година университетите обучават около 11 хиляди студенти, свързани с този сектор;
 • Безработицата сред тези специалисти е по-малка от 2 %;
 • Средната годишна заплата е 37 хиляди лева до 57 хиляди лева на компютърен специалист от средно до високо ниво (тези, на които се разчита най-много).

Пресечната точка на двете статистики

 • Около 13 хиляди души са с някоя форма и степен на психично заболяване;
 • Поне 4 хиляди имат паник атаки с различна интензивност;
 • Предвид прага на осигуряване в страната (3000 лв), нито един от тези специалисти не може да си позволи дълъг болничен престой и да запази начина си на живот.

Какво струва на човек да е в ИТ индустрията?

В световен мащаб това е най-развиващият се отрасъл. Съответно има изключително високи изисквания и нива на стрес. Освен предварителната подготовка, на специалистът се налага да върши много или всички неща от изброените на дневна, седмична или годишна база:

 • Социален контакт с непознати и познати;
 • Напрегнати работни срещи;
 • Осъвременяване на технологични познания или придобиване на напълно нови за кратки периоди от време;
 • Разбиране, прилагане и спазване на специфични методологии на работни процеси;
 • Обучение на колеги;
 • Конфликти;
 • Системно наваксване на работа в извънработно време за собствена сметка;
 • Множество пренасочвания на вниманието и загуба на концентрация;
 • И още други.

Дилемата на ИТ специалиста с паник атаки

Съвременните екипи, работещи по даден проект са все по-често ориентирани според избрания процес (SCRUM, Lean, Kanban и др.) – 7±2 специалиста. Поне един специалист на два екипа ще е с паник атаки. Може и повече. Това е човек, на когото разчитат другите, към него има очаквания във всеки един момент – много от тях не се знае кога ще го изненадат. Това, което знае обаче е, че не може да се скрие или да избяга – трябва да е там и да се справи, тъй като на него разчитат не само на работа, но и у дома. В момента, в който позволи на паник атаката да го отнесе, се поставя в неизгодна ситуация друг да го покрие или всички да изостанат (във всички сфери от живота).
Споделянето на проблема е труден към невъзможен процес за самия човек. Влиза се в една спирала, където паник атаката постепенно взема контрол, а удоволствието и удовлетворението от работата се заменят със страх и провали. Както казахме, този човек не взема болничен, защото често точно той е източник на доход за семейството си.

Какво прави и не прави най-често ИТ специалистът с паник атаки

Чете. Чете всичко, което може да открие… В интернет. Гледа да се справи сам (както винаги). Най-често не успява. Отказва да търси помощ, защото продължава да чете – до степен да стане специалист в областта. Не може, защото чете така както чете за някоя от технологиите, с които му се налага да работи, но за съжаление технологиите не са живи същества. Не разговаря за проблема със случайни колеги и дори да го прави е с неясно насочен гняв. Някъде в процеса му се случва едно от следните неща и това му отваря пътя за среща с професиналист в сферата на паник атаки:

 • Някой от близките му го води;
 • Колега или приятел признава за своите паники и дава насоката;
 • Колега или приятел разпознава какво се случва и го насочва или свързва;
 • Стига до спешното, където му се обяснява какво да направи.

Навремената специализирана помощ постепено ще стабилизира състоянието и ще върне радостта от работния процес на ИТ специалиста с паник атаки. Най-често не се стига навреме до такава, което разтегля във времето постигането на хармония. Тъй като това състояние не е свързано с органичи мозъчни изменения, един професионалист от сферата на душевно здраве знае какво трябва да се направи, независимо в каква фаза е страдащият. Изход има!