logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Синдромите в комбинация

Комбинацията между паник атаки и менопауза е особено неприятно изживяване. В клиничната практика това е често срещан проблем. Около 17% от жените в този период съобщават за тревожни и панически преживявания като единични епизоди.

Паник атаките рядко започват в зряла възраст. Възникнали тогава, обаче, протичат с по-тежка психопатологична картина и са с по-неблагоприятна прогноза, особено без подкрепящо лечение.

Можем да разглеждаме два варианта:

  1. Наличието на паник атаки, започнали в млада възраст, които са били решени по някакъв начин- медикаментозно, когнитивно или спонтанно потиснати. С настъпване на менопаузалния синдром те екзацербират, наслагвайки своята клинична картина върху отслабващата яйчникова функция.
  2. При отсъствие на анамнеза за паническо разстройство, de novo се разгръщат симптомите на паника паралелно с менопаузалните.

Към гореописаните хипотези нерядко се демонстрират и признаци на депресивно разстройство с различна тежест.

Нека да бъдат разгледани поотделно:

  • Паническото разстройство протича с разнообразни по интензитет, честота и драматизъм симптоми като сърцебиене, задух, изпотяване, вълни, изтръпване. Типични са опасенията за здравословния статус и страх от смърт. Чести са въпросите за психична и емоционална пригодност, съпътствани с опасения от полудяване. Наблюдава се повишена тревожност, персистираща страхова напрегнатост и вглеждане в телесните функции. Водещи са страхове от припадане, излагане и страх от поява на нова паник атака.
  • Менопаузата се характеризира с топли и студени вълни, емоционална нестабилност, промени на физическо и функционално ниво в организма. Намаляването на яйчниковата функция подсказва настъпването на късна зряла възраст при жената. Протекцията на здравето, която осигуряват женските полови хормони изчезва. Рискът от сърдечно-съдови, дегенеративни и ракови заболявания започва да се изравнява с този при мъжете. Тази повишена опастност генерира несъзнавана тревожност. Съвсем явни могат да бъдат въпросите за женската привлекателност, дееспособност и сексуална активност. В повечето случаи настъпването на менопаузата е криза на женското развитие, която изисква изграждането на нови умения за справяне и поставя предизвикателства пред адаптацията.
  • Депресивното разстройство би могло да придружава заедно или поотделно и паник атаките и менопаузата. Когато е свързано с паники е следствие на намалената екзистенциална функционалност и разрушителните ефекти на тревожното разстройство. При втория случай на менопауза водеща е загубата на една от типичните женски специфики- менструацията и усещането за прелюдия на старостта. Депресията протича с по-ниска мотивация, намалена жизнеспособност, нарушения в съня, апетита и сексуалната функция. Типични са емоционалната нестабилност и по-лесната психологическа ранимост и чувствителност. Срещат се и соматични симтоми като главоболие, умора, храносмилателни нарушения, болки по ставите и мускулите и колит. Увеличава се риска от самоубийство.

Нов начин на живот

Наличието на трите синдрома при една жена прави лечението много трудно. Често в подобни случаи отделните симптоми на паник атаки, менопауза и депресия се смесват в адски коктейл, превръщайки живота в изпитание и болка. В подобни случаи социалната и професионална подкрепа са много важни за продължаване на качествения живот при жените. Специалистите от различни специалности и като минимум гинеколог и психотерапевт са задължителен избор. Духовни и телесни практики като спорт, йога, медитация, съвместени с рационално хранене също са неотменна част от терапевтичния процес. Преминаването през тази криза изисква търпение и нова организация на целия живот при жените. На ментално, физическо и духовно ниво. Могат да бъдат избрани нови, различни социални роли и предизвикателства. На преден план в подобно преструктуриране на личността е важно акцента да бъде поставен върху самата жена, нейните потребности и реализация.