logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Натрапливи песни и мелодии като симптом на ОКР

По време на Коледните празници много от нас преживяват симптома на натрапливи песни и мелодии. В молове, маркети, заведения, по телевизията – навсякъде кънтят едни и същи и до болка познати песни и мелодии. Влудяващо е! Дори всяка година се прави класация за най-натрапливи коледни песни.Фигурира, обаче, една група от хора, за които ужасът на натрапливите песни и мелодии е целогодишен. Това са част от пациентите с ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство).

ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство)

Според Международната Класификация на Болестите (МКБ-10), обсесивно-компулсивно разстройство е вид тревожно разстройство с поведенчески прояви:

  • С преобладаване на обсесии;
  • С преобладаване на компулсии;
  • Смесено;
  • Неуточнен вид.

Обсесии и компулсии

Обсесиите са натрапливи мисли, които се повтарят често и са неконтролируеми. За потърпевшите обсесиите са много мъчителни, тъй като те са критични към тях и осъзнават необективността, а често и абсурдността им. За да ги неутрализират, пациентите с ОКР прибягват до компулсивни действия – “ритуални” поведения.

Обсесивност към песни и мелодии

Натрапливите песни и мелодии не фигурират като отделен симптом в Международната Класификация на Болестите. Специалистите ги причисляват към групата на натрапливите мисли и като проява на обсесивно-компулсивно разстройство. Пациентите описват симптома като неприятен до влудяващ. Активира се без някаква рационална причина и може да продължи без прекъсване през целия ден. Обикновено става въпрос за откъс от песен, която звучи почти непрестанно или постоянно в съзнанието на потърпевшите. Симптомът влияе негативно на концентрацията и предизвиква силна раздразнителност. Обикновено натрапливите песни и мелодии се активират денем и затрудняват сериозно работата и ежедневието на пациентите, тъй като са неконтролируеми.

На какво се дължи появата на натрапливи песни и мелодии?

На пръв поглед симптомът на натрапливи песни и мелодии изглежда странен и абсурден, но примерите от практиката затвърждават дълбокия му психологически смисъл. Клиенти разказват, че в началото на активирането на симптома се чувстват приятно, сякаш с мелодията се “преместват” на друго, по-спокойно място. Проблем за тях е, че нямат контрол в тези моменти и това ги плаши и ядосва. Вероятно става въпрос за несъзнаван начин за бягство от реалността, а “подбора” на песните да не е случаен. Смята се, че е ключов ритъмът на песента, а не текстът или гласовете. Става въпрос за познато преживяване (може би от детството), когато определен звук е действал успокояващо.

Как да се справите с натрапливите песни и мелодии?

Симптомът на натрапливи песни и мелодии е функционален. Това е несъзнаван начин за успокояване, но е парадоксално, че води именно до обратното заради натрапливия си характер. Тревожните пациенти са твърде чувствителни и често имат нужда да избягат от реалността, която им се струва сурова. Обикновено подходяща стратегия за това е един от зрелите защитни механизми – сублимация. Сублимацията е трансформирането на неприемливите нагони в социално приемливи дейности. Тези дейности биха могли да бъдат свързани с творчество (във всичките му аспекти), работни проекти, социално значими дела.
Натрапливите песни и мелодии са само един от симптомите на ОКР и е по-вероятно да се комбинират с други натрапливости или друг вид тревожно разстройство. Качественият вариант за справяне с ОКР е дългосрочна работа с психолог или психотерапевт, в която целта е не самия симптом, а пациентът да се научи на недеструктивни начини за справяне с фрустрацията.