logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Паник атаки при кариерно развитие

При хората с паник атаки кариерното развитие се оказва често непосилна цел. Работната среда засилва тревожността им. Контактът с колегите, физическото присъствие в офиса, многото работни задачи се оценяват като източник на тревожност. Тя отключва панически пристъп. Умът непрестанно е зает с притеснения за моментното състоянието. Част от негативните мисли, съпътстващи работата, са: незавършване на задачите в срок, „разкриване“ на състоянието и излагане пред колегите, ако панически пристъп настъпи. Това води до страдания на работното място и намаляване на трудоспособността.

Последствия

Служителите с паническо разстройство доста често отсъстват от работното място. Причина е значителният дискомфорт, който изпитват сред хора. Въпреки че професията може да позволява работа от вкъщи, хоум офисът не е трайно решение на проблема. Източникът на дискомфорт е комплексен. Дори и работата сред хора да не се преживява като заплаха за нов пристъп, благодарение на защитената среда на дома, то се обострят други тревожни фактори. Те могат да бъдат например – естеството на работата, използването на допълнителна техника вкъщи, шумни съседи, присъствие на други хора в дома, които да възпрепятстват работния процес. По този начин работата се асоциира с негативното преживяване – паник атаки, което действа демотивиращо. Желанието и усърдието за коректното изпълняване на трудовите задължения значително намаляват. Това води след себе си до занижена трудоспособност, което в критичните случаи коства загуба на работата.

Шанс за повишение

За тези, които успеят да се задържат на работа, възможността за повишение не е голяма. „Птичката каца само веднъж на рамото“ е валидна поговорка в този случай. Кариерното развитие е комплексен процес. Когато работодателят оцени потенциала и способностите на един служител и му предложи развитие, той е завършил своята част от процеса. Останалото е в ръцете на служителя, който желаят да повишат. Ако той откаже развитието, то възможността да няма втори такъв шанс в тази работна среда е значително висок.

Какво стои зад отговора „не“?

Паникьорите отхърлят всяка възможност за повишение заради последствията. Допълнителните отговорности, по-голямото количество работа, евентуалното управление на екип и др. са ситуации, които се отчитат като причиняващи панически пристъп. Причината е допълнителният стрес по тяхното изпълнение. Ползите от кариерното развитие като: по-добро финансово възнаграждение, усъвършенстване на професионалната компетентност, допълнителни социални придобивки, повишаване на авторитета, по-добър социален статус – не могат да бъдат видяни. Вниманието е фокусирано върху заемане на защитна позиция от идващата потенциална опасност – паник атаки. Благодарение на това защитно поведение се отхвърля всяка възможност, която се предоставя.
Тази статия е написана с разбиране и желание за помощ на хората, страдащи от паник атаки. Още полезна информация относно паническото разстройство и работната среда може да откриете тук:
МОЖЕШ ЛИ ДА ПОЗНАЕШ ЧОВЕК С ПАНИК АТАКА В ОФИСА?