logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Паник атаки и паническо разстройство

Паник атака и ниско кръвно налягане

За комбинацията паник атака и хипотония

Комбинацията между паник атаки и ниско кръвно налягане се среща често в клиничната практика. Това съобщават много от специалистите, които работят в спешните отделения и се срещат на първа линия с пациентите. Това е проблем с широко разпространение и създава предизвикателства пред медиците в терапията на паник атаките, защото медикаментите, които се използват за овладяването им понижават допълнително стойностите на кръвното налягане.

Може да се изведе като закономерност, че страдащите от паническо разстройство като правило имат стойности на кръвното в рамките на нормалното с тенденция към долните граници в извънпристъпните периоди. В състояние на криза обичайно налягането се повишава, без да преминава нормалните стойности от 140/90 милиметра живачен стълб.

Да обърнем внимание на паник атаката

Това е състояние на екстремен психоемоционален стрес за организма и симптоми като задух, болка в сърдечната област, световъртеж и страх от загуба на съзнание и припадък. Случва се до няколко пъти дневно и започва внезапно.

Какво е ниско кръвно налягане или хипотония?

Става дума за стойности на систолното и диастолното налягане съответно под 90 на 60 милиметра живачен стълб. Среща се като нормално физиологично състояние, но може да е симптом на сериозни заболявания, които застрашават живота. Протича с пребледняване, замайване до загуба на съзнание.

Когато симптомите на паник атаката и ниското кръвно налягане си приличат

Паник атаката и артериалната хипотония често се комбинират. Усещането за слабост или прималяване при ниските стойности на кръвното генерират страхови преживявания и ги ескалират в панически пристъп. Още по-ключово е, че симптомите на двете състояния се припокриват в голяма степен. Общи са:

 • Пребледняването;
 • Световъртежа;
 • Прилошаването;
 • Треперенето;
 • Изпотяването;
 • Усещането за припадане;
 • Причерняването пред очите.

Както стана дума, в нормално извънпристъпно състояние често се измерват гранични и под гранични стойности на кръвното. Тези хора са свикнали да живеят под нормата. Това е причината да чувстват нисък тонус и лесна умора, както и бързо изчерпване на енергията. Техният организъм и нервна система не реагират добре на резки промени във външната среда, като висока и ниска температура, висока относителна влажност и резки колебания в атмосферното налягане. Състояния като глад, недоспиване, интензивни емоционални ситуации и психологически предизвикателства декомпенсират бързо здравословното състояние и предизвикват срив.

Добрите решения при артериална хипотония и паническо разстройство

Отговаряме какво може да се направи от професионална медицинска и психотерапевтична позиция при съчетания на ниско кръвно и паник атаки. За нас най-важното е да се установи правилен режим на живот. Това включва:

 • Силно структуриран формат на цикъла сън-бодърстване. Страдащите от паники често не могат да спят пълноценно като количество и качество на съня. Комбинацията с психофармакологични медикаменти създава допълнителни усложнения за установяване на циркадиалния ритъм;
 • Хранителен режим. Важно е храненията да са в определени часови зони и според правилата за рационално хранене. При хората с тревожности храната е последна грижа. Обичайно имат нервен стомах и не са гладни, храненето не е системно и правилно. Също така е важно да се повиши приема на триптофан, защото има важна функция при лечението. В практиката ни се налага да подпомагаме клиентите си да спазват режима на хранене изготвен от специалист диетолог, за да се постигне прогрес и в овладяване на паниката и за укрепване на сърдечно-съдовия тонус, който има отношение към артериалната хипотония;
 • Спортът е задължителна част от терапията и на двете състояния. Той засилва резистентността на организма към стресори – и с ендогенен, и с външен характер. При спортуващите хора ниското кръвно налягане е признак за добро физическо здраве;
 • Да не се правят неща, които са неприятни за пациента и да се избягват хора с подчертано негативно влияние- това е част от психичната хигиена и е водещо в психоемоционален план. Когато се касае за някой от близкото обкръжение е ключово да се изработят адекватни психологически стратегии за общуване с този човек;
 • Позитивното мислене и оптимистичната гледна точка са по-дългосрочни стратегии, които откриваме в терапевтичния процес. Те са водещи за постигане на балансиран емоционален живот и отнемат време за да бъдат приложени качествено в живота на пациентите с паническо разстройство.

За нас е ясно, че животът с паник атаки и ниско кръвно налягане е предизвикателство. Промяната на стила на живот към по-правилен е първата задача в преодоляване на опасната комбинация. Психотерапевтичната работа съпътства целия процес и гарантира стабилизиране на резултатите от комплексното лечение.