logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Паник атака и инсулт

​Опасни съвпадения

Паник атака и инсулт са синдроми, които имат прилики помежду си, но и сериозно се различават един от друг. Едно от големите притеснения на страдащите от паническо разстройство е да не получат инсулт. Това е така, защото част от симптомите на паник атаката – световъртеж, замайване, прилошаване, гадене и причерняване са типични и при картината на мозъчен удар. Като цяло страданието попада в полето на психиатрите и психолозите. Често обаче болните стигат до неврологичните кабинети за преценка на състоянието и лечение.

​Инсултът или нарушението на мозъчното кръвообращение е типично неврологично или неврохирургично заболяване в зависимост от неговия вид и необходимост от терапия- консервативна или оперативна. Протича с различни симптоми и има различна тежест и прогноза.

Основните разлики между инсулт и паник атака могат да бъдат систематизирани по следния начин:

  • Възраст – Възрастта е важен диагностичен показател. Много рядко мозъчен удар настъпва в млада възраст при здрави хора. Паниките предпочитат 16-30 годишните.
  • Заболяемост – В повечето случаи при инсулт има данни за предхождащи заболявания като диабет, високо кръвно налягане или друго, които повишават риска от съдов инцидент. Рядко настъпва при клинично здрави хора и в тези случаи се касае обикновено за аневризма на мозъчна артерия. При паническо разстройство засегнатите са в идеална телесна кондиция.
  • Повтаряемост – Ако паник атаките могат да се повтарят по няколко пъти дневно в рамките на месеци, съдовите инциденти в мозъка са драматични и еднократни.
  • Симптоматика – При панически пристъп симптомите изглеждат произлезли от няколко различни органи и системи и нямат казуална връзка един с друг. При инсулт са организирани около съответната увредена зона в мозъка.
  • Проява – Често паническия пристъп започва внезапно и без видима причина, като освен телесните симптоми са ясно видими психоемоционалните прояви- страх и безпокойство. При мозъчната патология хората са по-скоро изненадани и объркани, а проявите на тревожност са на заден план.
    При масивни и тежко протичащи инсулти настъпва трайна парализа, загуба на говори, понякога кома, докато при паниките няма загуба на съзнание и дори да има «парализа», тя протича по нелогичен от медицинска гледна точка начин и бързо отшумява.
  • Лечение – Лечението на двете състояния също е различно. При съдово-мозъчен инцидент болничното лечение е абсолютно задължително. Паническото разстройство налага само амбулаторно проследяване.
  • Като прогноза – От гледна точка на физическото здраве паниките са с добра прогноза. Те са мъчителни психологически и безопасни телесно. При инсулт става дума за животозастрашаващо състояние с висока смъртност и инвалидност.

​За неспециалист е трудно да се ориентира в симптомите на тези състояния и това налага задължително посещение при лекар. По-добре да се отиде до спешното отделение напразно, отколкото да се изпусне нещо опасно за живота. Ако става дума за паник атака лечението е психологическо и/или медикаментозно.