logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Има ли опасност от гълтане на език при паник атака?

Един от водещите страхове при хората с паник атака е гълтането на езика. Това е ужасяваща възможност, която е важно да бъде разгледана подробно.

Паник атаката е рязко нахлуващо в живота събитие с водещи телесни симптоми като задушаване и сърцебиене. Без изключение е придружено от страх от умиране. Започва основно след пубертета и много по-рядко след 30-35 годишна възраст, явява се част от групата на тревожните разстройства.

Гълтането на езика е популярното название на особено драматично спешно състояние, при което корена на езика запушва дихателните пътища. Без незабавна намеса това състояние води до сигурна смърт от задушаване.

Всъщност, водещото опасение при хората с паник атаки е припадането и загубата на съзнание. Веднъж случило се, тревожните хора смятат, че ще си глътнат езика. Затова за тях е важно във всеки един момент наоколо да има някой, който може да им окаже спешна помощ. Добре е този човек да е близък.

Припадък при паник атаки

Припадането при хора с паник атаки се случва по правило рядко. Все пак има някои състояния, които могат да доведат до загуба на съзнание при тези болни. Да ги опишем:

  • Учестеното и повърхностно дишане или така наречената хипервентилация. При нея се променя газовия състав на кръвта, което води до замайване и понякога до припадък. Състоянието е несъзнавано за пациентите. Това налага да му се обърне специално внимание в терапевтичния процес. Така се подкрепя овладяването и прекъсването на паник атаките.
  • Хипогликемия. Така се нарича ниското ниво на кръвна захар. Човешкият мозък може да използва за енергиен източник само глюкозата. Затова нейната концентрация в кръвта е от изключително значение за правилното му функциониране. При нива под 3 ммол/л. се появяват симптоми като прилошаване, изпотяване и причерняване. Може да се стигне и до загуба на съзнание. Хипогликемията при хората с паник атаки е в следствие на неправилно и нередовно хранене.
  • Неадекватна употреба на медикаменти и/или злоупотреба с алкохол. Това е рядка, но възможна причина за загуба на съзнание при пациенти с паники. Комбинацията на психоактивни вещества, които често се приемат поизволно от болните и алкохол е опасна. Може да доведе до кома, с всички неблагоприятни последици от нея, включително и гълтане на езика.
  • Психо-емоционално пренапрежение. Хората с паническо разстройство са чувствителни личности. Неща, които не правят впечатление на другите могат дълбоко да ги разстроят или наранят. Това може да доведе до претоварване на нервната система и да бъде последвано от припадък. Понякога той е предшестван от изтръпване на ръцете и краката, акушерска ръка и хипервентилаторен синдром. Следва загуба на съзнание.
  • Други причини могат да бъдат физическата преумора, прегряване, обезводняване, соматични болести, интоксикации и всичко, което повлиява негативно функционирането на мозъка.

Признаци, които се наблюдават при гълтане на език

Нека обърнем внимание на гълтането на езика при болните с паник атаки. От медицинска гледна точка гълтането на езика изисква няколко задължителни условия:

  • На първо място пациента трябва да е изпаднал в коматозно състояние. При него в различна степен са подтиснати невро-мускулните взаимодействия. Болният е в безсъзнание.
  • Позицията на тялото трябва да е по гръб. Странична позиция или такава по корем възпрепятства задушаването. По силата на гравитацията при загуба на съзнание и легнала по гръб позиция би могло корена на езика и самия език да изпадне и да запуши дихателните пътища. Предотвратяването на подобна възможност изисква хората в безсъзнание да бъдат поставяни в стабилна странична легнала позиция. Отвеждането на главата максимално назад също отпушва механично дихателните пътища.

За успокоение можем да кажем, че припадане при хората с паническо разстройство се случва изключително рядко. Още по-малко вероятно е да има рестрикция на дишането.

Важно за близките!

За болните е важно да решат психотерапевтично въпросът с паник атаките. Това е водещият проблем при тях. За близките и придружителите им е ключово да знаят, че ваденето на езика при припаднали хора е опасно. Като непосредствени рискове можем да отбележим нараняване на мекото и твърдото небце при пациентите с нокти и други предмети, които се използват за изваждане на езика. Не е изключено попадане на чуждо тяло като пръстен, парче от отчупен зъб или мост в трахеята и бронхите. Понякога припадналите хора силно рефлекторно стискат челюстите си, при което могат да отхапят фаланги от пръстите на желаещите да помогнат.

При всеки случай на загуба на съзнание е водещо повикването на спешна медицинска помощ на телефон 112, поставянето в странично положение на пациента и отстраняването на попаднали в устната кухина евентуално обекти като зъбни протези, парчета храна, за да се намали риска от обструкция на дихателните пътища.

Като обобщение можем да кажем, че гълтането на езика при хора с паник атаки е теоретично възможно, но много малко вероятно събитие.