logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
ОКР

Какво е обсесивно-компулсивно разстройство?

Според Международната класификация на болестите (МКБ-10), обсесивно-компулсивно разстройство е вид тревожно разстройство с поведенчески прояви.

 • С преобладаване на обсесии;
 • С преобладаване на компулсии;
 • Смесено;
 • Неуточнен вид.
 • Обсесивно-компулсивното разстройство има няколко разновидности:

Какво са обсесии?

Обсесиите представляват често повтарящи се натрапливи мисли. Те са неконтролируеми и се преживяват от засегнатите от този симптом като мъчителни, необективни или абсурдни. В зависимост от вида и степента на обсесивно-компулсивно разстройство, обсесиите биват с различна интензивност и обхващат от една до няколко сфери на проява.

Какво са компулсии?

Компулсии са повтарящи се натрапливи действия или поведения, които са с “ритуален” характер и имат за цел да неутрализират обсесиите. Пациентите ги преживяват също толкова абсурдни и ирационални, както натрапливите мисли. Неизпълнението на компулсиите е свързано със силна тревожност и напрежение, че нещо лошо може да се случи.

Обсесиите и компулсиите имат най-често сексуален, здравен, хигиенен, религиозен или битово-социален аспаект.

Видове обсесии:

 • Страх или мисъл за заразяване с неизлечима болест;
 • Мисъл за смърт на близък или тежко произшествие, което ще се случи с него;
 • Страх и мисъл за религиозни наказания;
 • Мисъл за сексуални извращения, изнасилвания;
 • Други обсесии с различен характер.

Видове компулсии:

 • Миене на ръце или цялото тяло нетипично често;
 • Броене на числа в определен ред, изчисления;
 • Включване и изключване на светлините по определен брой пъти;
 • Стъпване на конкретни места по определен начин;
 • Избиране на определени маршрути;
 • Връщане вкъщи за проверка на електроуреди, дали е заключен дома;
 • Почистване на вече почистеното;
 • Подреждане на предмети по определен начин;
 • Молитви, религиозни ритуали, докосване на икони по много пъти на ден;
 • Преобличане на дрехи, подреждане на дрехи по определена схема;
 • Перфекционизъм на работа, вкъщи, в социума.

Последствия

Последствията от обсесивно-компулсивно разстройство са особено тежки за засегнатите. Времето, което отделят за изпълнението на “ритуалите”, заема почти цялото им ежедневие. Това влияе деструктивно на професионалните им ангажименти, семейните и междуличностни отношения, личния живот, а често засяга и тяхното здраве. Психологическите последици са съществени. Обсесивно-компулсивното разстройство почти винаги е съпътствано с депресивни епизоди, друг вид тревожно разстройство, зависимости. Тежките самообвинения и невъзможността за контрол често водят до суицидни мисли. Възможно най-бързият контакт със специалист е наложителен, защото симптомът ескалира с пълна сила.