logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
хипохондрия

Какво е хипохондрия?

Хипохондрия (хипохондрично разстройство) е вид тревожно разстройство, което се характеризира с ирационални притеснения за здравето и живота, въпреки отсъствието на обективни медицински причини за това. Обикновено хипохондрията се комбинира с други психични разстройства като:

Динамика при хипохондрия

За разлика от паник атаките, хипохондрията не е внезапна и периодична, а е по-скоро постоянна тревожност около здравето. Симптоматично нещата протичат сходно като при останалите тревожни разстройства:

 • Затруднено дишане;
 • Сърцебиене;
 • Главоболие;
 • Прилив на топли и студени вълни;
 • Световъртеж;
 • И други.

Страдащите от хипондрия са изцяло фиксирани върху физическото си здраве и тялото си. Те са буквално погълнати всяка минута от наблюдения върху особеностите на своето тяло и неговите функции. Това, разбира се, води до откриването на редица нередности, които биват преувеличавани и дообогатявани вследствие на хипохондричното разстройство. Следват редица медицински изследвания, консултации с лекари във всички сфери на медицината, алтернативни лечения. Омагьосаният кръг на търсене на заболяване продължава, тъй като пациентите с хипохондрия не вярват, че са здрави, въпреки всичките медицински потвърждения за това. Обикновено те сами се диагностицират, четейки в интернет подробно и многократно за своите симптоми.

По-рядко срещан симптом на хипондрията е обратното поведение. Тогава пациентите отново са убедени, че са болни от сериозна или животозастрашаваща болест. Избягват обаче по всякакъв начин медицинските изследвания и интервенции от страх да не се потвърди диагнозата.

И в двата случая мисълта на потърпевшите от хипохондрия е изцяло заета от самите тях и здравословното им състояние. Това изключително много влошава техните междуличностни взаимоотношения, семеен, личен и професионален живот. Натрапливите мисли на симптома са съпътствани с тежки тревожни и депресивни състояния. Пациентите наричат живота с хипохондрия “Ад”!

Психологически аспекти на хипохондрия

Има определени признаци, които са характерни за хората с хипохондрия:

 • Перфекционизъм;
 • Ниска самооценка;
 • Високи нива на тревожност и стрес;
 • Претърпени тежки заболявания;
 • Смърт или болест на близки;
 • Свръхценни идеи за здравето и здравословния начин на живот.

Някои психоаналитични хипотези сочат, че вероятно симптомите на хипохондрия са свързани с желание от страна пациентите за самонаказание. Несъзнавано те вярват, че наистина заслужават да са тежко болни. Всяко потвърждение, че са здрави, по-скоро ги разстройва, отколкото успокоява.

Дългосрочната работа с психолог или психотерапевт помага на пациентите с хипохондрия да видят какво стои зад симптома и да работят с реалната причина за този симптом.