logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Какво е посттравматично стресово разстройство?

В Международната класификация на болестите (МКБ-10), посттравматично стресово разстройство е поставено сред разстройствата, свързани със стрес. При посттравматичното стресово разстройство се комбинира симптоматика на няколко други отделни психични разстройства в зависимост от травмиращото събитие:

 • Депресивно разстройство;
 • Тревожни разстройства;
 • Разстройство в адаптацията;
 • Остро стресово разстройство;
 • Патологично тъгуване при загуба на близък;
 • Реактивна психоза.

История и данни за посттравматично стресово разстройство

Реакции на стрес спрямо травмиращи събития се наблюдават още в края на XIX-ти и началото на XX-ти век. Наблюденията се случват във военни условия, но по-късно симптоми на посттравматично стресово разстройство започват да се срещат и в цивилна среда. През последните двадесет години реакциите на стрес са все по-често срещани. Това е така заради широкия диапазон на емоционални реакции, които посттравматичното стресово разстройство обхваща и заради нарастващия стрес в ежедневието.

Рискови фактори за отключване на посттравматично стресово разстройство:

 • Предходни травмиращи събития, които не са преработени;
 • Генетична предразположеност към посттравматично стресово разстройство или друг вид психично разстройство;
 • Невропсихични нарушения;
 • Участие или присъствие във военна обстановка или терористични актове;
 • Природни катаклизми;
 • Насилие – преживяно лично или като свидетел.

Неврология и начин на проявление на посттравматично стресово разстройство

При посттравматично стресово разстройство е налице повишено производство на адреналин и норадреналин. Спомените от травмиращите събития се „складират” на различно място в паметта и се помнят по различен начин от обикновените събития.
Посттравматично стресово разстройство се проявява с:

 • Интензивен страх до ужас;
 • Кошмари и нарушения в съня;
 • Ускорен сърдечен ритъм;
 • Свръхвъзбудимост;
 • Дереализация;
 • Спонтанно нахлуващи в съзнанието образи и картини от травмиращата ситуация;
 • Отбягване на стимули и ситуации, които напомнят за травмиращото събитие;
 • Суицидни мисли, понякога действия;
 • Враждебност и раздразнителност.

Прогноза и лечение

Според изследвания при повече от половината случаи на посттравматично стресово разстройство с добро лечение симптомите отшумяват до половин година от травмата. При 1/3 от случаите обаче симптомите хронифицират и продължават години наред.
В зависимост от степента на травматизация лечението на посттравматично стресово разстройство би могло да включва както медикаментозна, така и психологическа терапия. Работата с психотерапевт или психолог е дългосрочна и интензивна.