logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Хипохондрия и страх от болести

Психосоматика и вторична печалба

Какво стои зад симптомите на психосоматика?

Психосоматика (от гръцки psyche(душа) и soma(тяло)), е психологически термин, който разглежда взаимовръзката между психическото и физиологично състояние на индивида.

Доказано е, че определени фактори, които влияят на човешкото емоционално състояние, се отразяват негативно и на неговото физическо здраве. Най-просто – когато душата ни страда, тялото боледува.

Механизъм на психосоматичните заболявания

Основните рискови фактори за психосоматични заболявания са прекомерните стрес и емоционалност. Физиологично разгледано, натрупването на стрес и дистимни емоции е предпоставка за отслабването на имунната система. От това следва риск от разболяване, като всеки човешки организъм има своите “слаби места”. Следователно първопричината е психологическа и дори симптомите да се разглеждат и лекуват пряко, много скоро след като се подобри, човек отново се влошава или симптоматиката се измества.

Психосоматика и вторична печалба

“Вторична печалба” е термин в психологията, с който се назовава несъзнаваното намерение на индивида да търси скрита облага по индиректен начин. Често това се случва чрез психосоматичните заболявания.

Всъщност, вторичната печалба е добре усвоен механизъм още от най-ранна детска възраст. Когато децата боледуват, родителите са склонни да ги обсипват с внимание и грижи. Например, взимат си отпуск, за да гледат болното дете, прекарват повече време, готвят му любимите храни и дори му позволяват неща, които по принцип са му забранили.
Тъй като децата боравят с причинно-следствени връзки, от подобно поведение на родителите за детето следва, че когато е болно, го обичат повече и са склонни да нарушават принципите си.

Например, ако едно дете усеща, че отношенията между родителите са влошени, че дори биха могли да се разделят, то влага всичките си средства това да не се случи. Тъй като няма по-силни ресурси, детето би могло да отключи психосоматика, често изразяваща се в сериозно заболяване. Така кара родителите си да се обединят около неговото лечение и в това се изразява вторичната печалба. За детето най-важното нещо са неговите майка и баща и е готово на всичко за тях.

Възможните решения

В зряла възраст тази стратегия се използва също толкова често и успешно, защото изглежда, че е най-сигурния вариант за постигане на цели и желания. Дори с цената на страдание.

Изграждането на нови стратегии, които да заместват психосоматиката като източник на вторични печалби, следва да включват няколко фактора:

  • Осъзнаване на въпросния механизъм, който е индивидуален за всеки. Ние сме различни и се стремим към различни неща. Ако за някого е ценно едно, то за друг това не превдтавлява никакъв интерес.
  • Разглеждане на семейните модели и склонността към психосоматика и други заболявания.
  • Редовно прилагане на методи за разтоварване на стрес и задържани емоции.
  • Превенция на психичното здраве, която включва работа с психолог или психотерапевт, които да съдействат за гореописаните точки и за изграждане на новите нагласи на клиента.