logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Често задавани въпроси за смисъла в живота

Философският въпрос “Какъв е смисъла в живота” вълнува човечеството векове наред. Така и не е намерен еднозначен отговор на него, нито дали изобщо има смисъл в живота.
Въпросът за смисъла в живота е основна тема и в психотерапията

Какъв е смисъла в живота?

Няма готов шаблон за смислен живот.
За щастие! Иначе не бихме били толкова различни и уникални същества.
Смисленият живот е живяния живот. Автентичното живеене носи усещане за съдържание. Не е задължително това усещане да се гради на успехи, пари и придобивки, кариера, семейство…
Няма генерален смисъл в живота. Културата налага човек да има цели, за да е продуктивен. Пробивните и целеустремени хора са изгодни. Социалното утвърждаване е като доза наркотик за тях. Вероятно всеки от нас познава някого, чийто живот изглежда съвършен, а ние се питаме: “Защо тогава е нещастен?”. И обратното – някой който се радва на нещо “несъществено”, но това докосва сърцето му.

Има ли смисъл живота, ако нямам деца?

Това отново е културен феномен. Особено в България, децата са основен смисъл за живота на родителите. Това е категорично антиприродно. Практиката ни показва, че децата, чийто родители отдават живота си на тях, носят голям товар. Чувстват се длъжни в замяна, след това, те от своя страна да се грижат за възрастните си родители. Често това е за сметка за тяхното актуално семейство и личен живот.
Според метода “Семейни и системни констелации”, едно дете не може да се отблагодари на своите родители по друг начин, освен да се грижи за собствения си живот – създавайки свое семейство или други проекти в него. Родителите, от своя страна, имат достатъчно време да се погрижат за старините си, без да влагат смисъла в живота си в своите деца.

Не се чувствам достатъчно реализиран/а в работата си. Чувствам, че животът ми е безсмислен.

Няма значение какво работи човек и на каква позиция. Въпросът е как го реализира. Както в живота си, така и на работа, е необходимо човек да твори. В това се крие успеха. Останалите търсени “ценности” са преходни, защото са материални. Когато човек работи за престиж, за пари, за похвала, съдържанието липсва. Автентично свършената работа е смислена, защото животът в нея си личи. Останалото отключва бърнаут.

Не виждам смисъл да се грижа за себе си, когато нямам партньор.

Грижата за себе си е лична отговорност. Тя е перманентна, независимо от партньорския статус. Обсебването от външни фактори като смисъл в живота води единствено до страдание. Човек може да разчита на 100% само на себе си, защото сам той дава смисъл в живота си.

Екзистенциални проблеми

Наред с психопатологичните проблеми, в процеса на психотерапия работим и с множество екзистенциални кризи.
В Архиендж предлагаме работа с екзистенциални проблеми.

За повече информация запознайте се и с други екзистенциални проблеми.