logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Видове домашно насилие

Домашно насилие се определя като посегателство върху физическите и морални права на индивида в контекста на съвместно съжителство. Вариантите за домашно насилие са много. Най-често срещаните ситуации са: между брачни или интимни партньори, като категорично по-високият процент е от мъж към жена; от деца към родители; от родители към деца; между сиблинги; между съквартиранти. Домашното насилие бива:

 • Физическо: побой, скубане, блъскане, ограничаване на излизането от дома, заключване на врати, ограничаване на социални контакти или достъп до комуникационни средства; чупене или хвърляне на предмети;
 • Сексуално: всякакъв вид контакт от интимен или сексуален характер, който е против волята на жертвата;
 • Емоционално: унижаване, забрани, манипулации, незачитане на личното пространство;
 • Вербално – обиди и цинични фрази;
 • Финансово – ограничаване на достъпа и решенията относно общия доход, посегателство върху личния доход на жертвата.

Битовите и материалните конфликти са само на повърхността на причините за домашно насилие. Касае се за много по-дълбоки подбуди, предимно несъзнавани.

Насилник и жертва

Динамиката “насилник-жертва” е масово разпространена в обществото. Насилникът и жертвата са като магнит един за друг. Дори не е необходимо да се познават, за да се разпознаят. Те не могат един без друг и сякаш сключват негласно споразумение да са заедно, въпреки тормоза, който ги очаква. Да, тормозът е взаимен! Културно приемливо е жертвата да е онеправдана, а насилникът виновен. Всъщност, отговорни са и двамата участници в насилието.
Ние живеем в бинарен свят и сме способни да използваме двуполюсни поведения, адаптирайки се към ситуацията и преценявайки по-ефективния модел към актуалната реалност. Често не използваме тази си способност за гъвкавост и се фиксираме само в едно поведение, което превръщаме в наше амплоа, понякога за цял живот.

Какви хора са насилникът и жертвата?

Насилникът и жертвата са хора, които не са в контакт с природната си агресия. Чрез конкретните поведения те достигат до вторични печалби, за които жадуват. Това се случва на висока цена. Предразположени да бъдат насилници и жертви са:

 • Хора, които са били потърпевши или свидетели на насилие;
 • Хора, които са израстнали в среда на насилие;
 • Хора с ниска самооценка;
 • Хора с биполярна тенденция;
 • Хора, за които вниманието е от изключително значение;
 • Хора със зависимости;
 • Хора с изключително висок или изключително нисък социален статус.

Домашно насилие върху жени

Да се върнем към темата за домашно насилие. Както вече споменахме, по-разпространеният вид насилие в контекст на съжителство е от мъж към жена, независимо от партньорския статус.
Според данни на Световната здравна организация всяка трета жена в света е претърпяла някакъв вид насилие от интимния си партньор. В повечето случаи жените, които са обект на домашно насилие не търсят помощ. Или поне не навременна. Причините са няколко:

 • На първо място жертвата е зависима от своя насилник. Зависимостта е сравнима с такава към психоактивно вещество и дори по-коварна, защото обикновено се касае за много по-дългосрочно граден модел;
 • Оправдаването на насилника. Най-честата заблуда на жените, които търпят насилие е, че партньорът им ще се промени. Веднъж случил се, проблемът не отшумява, а се задълбочава;
 • Оправдание чрез външни фактори. Жертвите вярват, че е по-добре да не предприемат нищо в името на децата или на общите проекти, които имат с насилника;
 • Идеализиране на насилника. В съзнанието на жертвите преобладават само хубавите представи за партньора-насилник. Насилието бива изтласкано.

Домашно насилие в извънредна ситуация

Отново данни на Световната здравна организация сочат, че броят на жените жертви на домашно насилие в световен мащаб се е утроил в ситуацията на извънредно положение. Обяснението е, че партньорите са много повече време заедно в условията на карантина. Възможностите на жертвите за търсене на помощ са ограничени. Допълнителният стрес около неизвестността и настъпилата финансова криза напрягат отношенията между партньорите. Задълбочават се зависимостите. Всичко това е предпоставка за увеличаване или нововъзникване на домашно насилие.

План за действие

Насилието над жени води до изключително тежки здравословни и психологически проблеми. Съществува пряка опасност за живота. Специалистите препоръчват на жените жертви на насилие да не отлагат спасяването си. Сред насоките са:

 • Незабавно да се свържат с органите на реда, горещите телефонни линии или неправителствените организации в тази сфера;
 • Да разкажат за проблема на свои близки, роднини, съседи, които могат да помогнат;
 • Да съставят структуриран план за безопасност по изнасяне от жилището;
 • Да извадят медицинско удостоверение в случай на физически или сексуален тормоз.

Психотерапия в случаи на домашно насилие

Работата с психолог или психотерапевт в случаи на домашно насилие е наложителна. Касае се за много дълбоки и проточени във времето психологически травми. Почти неминуемо жертвите на домашно насилие развиват някакъв вид психично разстройство: депресивни или тревожни, такива свързани със стрес или личностови. Нерядко става въпрос и за суицидни мисли и действия. С помощта на специалиста потърпевшите могат на първо място да се отърват от ситуацията на насилие. След това да лекуват душите си и да преразгледат модела на жертва, който използват, за да не им се случи повторно.