logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
паническо разстройство и зъболекар

Ходенето на зъболекар при хора с паническо разстройство е свързано с дълго и сериозно обмисляне и колебания. Когато има зъбна болка, нещата са ясни. Не може да се отлага. Ако става дума за бавен процес на разрушаване на зъб, има тенденцията да се забавя посещението при стоматолог до последно. Проблемите със зъбите обаче не се решават от само себе си.

Денталното лечение като предизвикателство на паник атака

В нашата култура на хранене с бързи захари зъболечението е неизбежно и задължително. Има и добра новина за хората с паническо разстройство. Техните зъби обичайно са по-здрави и устойчиви от обичайното. Затова при тях посещението при дентален лекар е рядко. Когато обаче поради страх съзъбието се запусне, малките проблеми се превръщат в големи и същевременно скъпи.

Ще разгледаме посещението при зъболекар стъпка по стъпка.

Записване на час за профилактичен преглед.

Това се случва много рядко, защото хората с паник атаки не си обръщат внимание, ако нещо не се е повредило сериозно. Няма болка- няма грижа.

Записване на час при наличен проблем.

При отлагането до последно в някои случаи зъбната болка възниква в неподходящ момент и на неподходящо място. Тогава се търси спешна стоматологична помощ. При възникнал проблем близо до лекуващия дентален лекар винаги има известни колебания дали да се позвъни на стоматолога, какво ще си помисли, удобно ли е. Силната болка решава въпроса и се записва час. В България стоматолозите работят с график и инцидентното обаждане ги принуждава да си променят програмата на работа. Това обичайно ги натоварва по неприятен начин.

“Снимката”.

Трябва да се има предвид също, че за установяване на патологията се изисква рентгенова снимка. Работата на рентгенолозите е безопасна. Самата рентгенография натоварва много слабо организма с рентгенови лъчи и дозата радиация е ниска. При наличие на бременност, независимо от нейния срок, рентгенови снимки не се правят.

Рентгеновата плака за снимки не е токсична и практически не може да доведе до задавяне и задушаване. Няма как да бъде погълната . Правилното е да бъдат следвани инструкциите на рентгеновият лаборант.

Посещението.

Нормално е хората с паническо разстройство да се притесняват при посещение на стоматолог. Те се тревожат за всичко така или иначе. Това е защото не знаят какво им има и ще се оправят ли. Сядат със свито сърце на стоматологичния стол. Тялото е напрегнато, дланите са изпотени. Алармите са включени. Имаме паник атака, чакаща да стартира при най-малкия знак.

Манипулацията. Упойка.

Започване на стоматологично лечение често е свързано с анестезия. Наличието на игли и спринцовки силно усложнява ситуацията на човека с паническо разстройство. При поставяне на упойката може да настъпи колапс, който е свързан с пребледняване, изпотяване, прилошаване, замайване. Вида на игла само по себе си може да отключи паник атака.

Работата.

Денталното лечение след поставената анестезия преминава относително спокойно. Няма болка. Появяват се опасения нещо да не попадне в гърлото и да доведе до задушаване както и неприятната работа на слюносмукателя. Неудоволствена е и работата на машинката, а ако се налага екстракция на зъб става още по-зле. Всичко в стоматологичната работа се приема с недоверие, опасения и напрежение, защото лекарят казва “Няма да боли” или “Още малко”, но е ясно, че това е около истината.

Безопасно е!

Вероятността при стоматологично лечение нещо да се обърка и това да доведе до смърт е нищожно малка. При млади и здрави хора няма какво да се случи. Нито с упойките, нито с поглъщането и вдишването на стоматологични консумативи и материали. Опасенията в тази посока са напразни. Денталните лекари са добре обучени да се справят с критичните ситуации в тяхната работа. Това, за съжаление, не успокоява хората с паник атаки. Затова редовната профилактика е най-важната част от стоматологичното лечение при тях. Навременното решаване на малките зъбни проблеми предпазва от сложни манипулации.

В случая отговорността и грижата за себе си е ключова. На това учим своите клиенти. В практиката ни се налага да оказваме психотерапевтична подкрепа и за дентални, и за други медицински изследвания и лечения. Така работи добре екипната работа на пациент, психотерапевт и стоматолог.