logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Паник атаки при търсене на работа

Паник атаки са диагноза за хората, които имат комбинация от два или повече от симптомите на: световъртеж, гадене, сърцебиене, задух, изпотяване, тръпки по тялото и др., които се повтарят през определен период от време без някаква реална причина. Паническото разстройство, спадащо към групата на тревожните разстройства, се характеризира с тревожност. Тревожността е естествена реакция при обстоятелства на стрес, натоварване, заплаха за човека в ежедневието. Търсенето на работа е процес, който предполага поява на тревожност, поради емоциите, които хората изпитват. Страх от провал в намирането на нова работа, съмнения в уменията за справяне с това начинание, разочарование от липса на подходяща работа са само част от тези емоции. За хората с паническо разстройство тези тревоги повишават нивата на стрес, което може да доведе до паник атаки.

Често задавани въпроси

Засилената тревожност поражда въпроси, които неминуемо изникват в съзнанието на паникьорите, докато търсят работа. Част от тези въпроси са:

  • Как ще съчетая работата с паник атаки?
  • Те ще пречат ли на работния процес?
  • Ако ги получавам по време на работа?
  • Ако колегите ми разберат за тях?
  • Изгубя ли съзнание по време на панически пристъп пред колегите ще се изложа?
  • Ако заради тях ме уволнят?

Тези мъчителни въпроси често се оказват спънка при търсенето на работа и саботират целия процес. Начин за справяне с тях е предприемането на действия. Възможна стратегия е изготвянето на конкретни стъпки в процеса по намиране на работа, които да бъдат добре обмислени и следвани. Това спомага за намаляване нивата на стреса, тъй като съзнанието се фокусира върху конкретни действия вместо да се поддава на тревожните мисли.

Стъпки в търсенето на работа

Три са основните стъпки, които хората с паническо разстройство могат да следват:

  1. Определяне на вида работа. Характерно за хората с паник атаки е избягване на места, на които е възможно настъпването на панически пристъп. В напреднал етап на паническо разстройство хората се изолират от социални контакти и предпочитат усамотението в дома. Днешната обстановка на Ковид-19 преразпределя кариерните тенденции. Масова се оказва практиката на работа от вкъщи – т.нар. хоум офис. Хората с панически атаки със затруднения в социалните контакти извън дома, могат да бъдат много успешни в кариерен план, избирайки работа, която да вършат от вкъщи.
  2. Съобразяване на личните умения и образователната квалификация. При избирането на работа в сфера, която е непозната и не отговаря на придобитата образователна квалификация или на личните умения, е необходимо да се вложи много повече ресурс за усвояването й. Този допълнителен ресурс може да повиши нивата на стрес и да активира паник атаки. Добре е изборът на сфера на работа да бъде съобразен с възможностите за справяне с последващите усилия и с потенциалния стрес.
  3. Подготвяне на необходимите документи за кандидатстване. След като е направен избор за вида и сферата на работа, следва да се проучат тенденциите и изискванията спрямо тази сфера. Добре е документите за кандидатстване (най-често: CV и мотивационно писмо) да отговарят на изискванията на обявата за работа – размер, стил, език. Те представят кандидата за работа и трябва да показват най-доброто от уменията и компетенциите му без да бъдат преувеличени или измислени. Добре оформените документи предполагат по-голям шанс за успех при последващо интервю.

Дълготрайното решение за паник атаки

Организираният план и следването му в процеса на паник атаки и търсене на работа спомага за намаляване на тревожността, но е само временно решение на проблема. Той не е гаранция за безпроблемното преминаване през това начинание. Дори и да подейства и паник атаките да изчезнат до намирането на новата работа, то след време те отново ще се завърнат. Дълготрайното решение е работа със специалист в областта на психичното здраве.