logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Генерализирана тревожност и нейните характеристики

Генерализирана тревожност е вид тревожно разстройство. Характеризира се с перманентно състояние на притеснение, раздразнителност и тревога, които обхващат целия живот на индивида. За разлика от другите тревожни разстройства, генерализираната тревожност хронифицира много по-бързо.
Генерализирана тревожност се комбинира почти винаги с други тревожни разстройства, депресия, зависимости. За разлика от фобийните разстройства, генерализираната тревожност не е свързана с конкретни обекти или събития. В сравнение с паническото разстройство интензитетът на страх и тревожност е много по-слаб и не е внезапен.

Психосоматични симптоми на генерализирана тревожност:

Състоянието на генерализирана тревожност се изразява с множество психосоматични симптоми:

 • Напрежение, раздразнителност или притеснение в ежедневните интеракции;
 • Нереалистична представа за личните проблеми, които се преувеличават;
 • Постоянен страх, че нещо лошо предстои да се случи;
 • Страх от провал, страх от промяна;
 • Липса на концентрация;
 • Смущения в съня;
 • Умора;
 • Световъртеж;
 • Трудно дишане;
 • Учестен сърдечен ритъм;
 • Потене;
 • Изчервяване;
 • Гадене;
 • Главоболие;
 • Тремор и мускулно напрежение;
 • Други.

Кои хора имат генерализирана тревожност?

Генерализираната тревожност се обуславя от няколко фактора:

 • Личностови характеристики на индивида: свръхчувствителност, изолираност, срамежливост, недоверчивост, контрол;
 • Генетична предразположеност: около 30%, като се повлиява от общи генетични фактори;
 • Постоянна среда на стрес: в работата, в личния живот.

Генерализирана тревожност би могла да се отключи от ранна детска възраст до зрялост, но пикът на разгръщане на симптоматиката е около двайсетте години. Често срещано състояние е и в тийнейджърството.

Жените са засегнати два пъти по-често от генерализирана тревожност, отколкото мъжете.

За да се заключи подобна диагноза, е необходимо да са изминали поне шест месеца, в които да са били на лице част или всички гореописани симптоми, и това да се е отразило негативно на функционирането на пациента.