logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Намирането на работа може да бъде предизвикателство

Намирането на работа понякога е трудно. Трудността се поражда от неяснотата какво точно трябва да се направи, за да се намери работно място. Тази неяснота се среща както при хора, които ще работят за първи път, така и при такива с предишен професионален опит. Много често, в такава ситуация, хората се допитват до приятели, познати, роднини и Интернет. В следствие получават разнородни съвети и мнения. Те могат да бъдат верни и да доведат до успешното реализиране на целта. Често обаче разнообразието от мнения води до несигурност кой съвет е най-правилен.

Какво стои зад несигурността?

Несигурността в процеса по намиране на работа е свързана с многообразието. В днешно време, с глобализацията и технологичния напредък, се появяват все повече нови и интересни професии. За някои от тях работодателите не държат на висше образование. Достатъчно е човек да е изкарал квалификационен курс. Курсовете обикновено са по-кратки като период и по-гъвкави като заетост от висшето образование например. Човек си избира професия. За сравнително кратко време придобива необходимата квалификация, за да бъде нает. Разнообразието от професии води до разнообразие от работодатели. Работодателите често имат различни изисквания и очаквания. Дори и в една и съща работна сфера, професионалните стандарти са различни. В тази ситуация човек трудно се ориентира за изискванията, които трябва да покрие.

Разликата между преди и сега

Допреди 50 години ситуацията е била различна. В България, по времето на Социализма, е била предвидена работа за всеки. След като човек е завършвал образованието си, местоработата му го е чакала. Тогава хората за целия си живот са имали едно или две работни места. Постъпвайки при първия си работодател, е било обичайно да се пенсионират там след дълги години трудов стаж. Днес, завършвайки своето образование, всеки трябва сам да си намери работно място. Такова не е осигурено. Друга разлика е, че днес работните места се сменят често. Все по-голяма рядкост е човек да се пенсионира на първата си месторабота. В изобилието от професии и работодатели човек трябва да сравнява възможностите по много критерии. Налага се да преработва голямо количество информация за пазара на труда. Това е предизвикателство, изискващо много време и ресурс.

Помощ от специалист

В ситуация на несигурност относно намирането на работа, най-добре е да се потърси помощ от специалист. В училище или в университета рядко има дисциплина „кариерно консултиране“. Завършвайки образованието си, човек често не е подготвен за момента, в който се налага да си търси работно място. Дори и хората с професионален опит е възможно да изпитват трудности в този процес. Специалист в областта на кариерното консултиране може да отговори на въпросите ви и да ви подкрепи по пътя на намиране на работно място.

Тук можете да откриете повече информация за услугата „Кариерно консултиране“