Паническо разстройство и анорексия

Паническо разстройство и анорексия

Много често паническо разстройство се комбинира с други психосоматични симптоми и един от тях е анорексия.

Паническо разстройство представлява повтарящи се епизоди на ирационален страх – панически атаки. Симптомите, които съпровождат тези атаки, са:

Анорексия (от гръцки – an- липса и orexis- апетит) е психосоматичен симптом, при който индексът на телесната маса е по-нисък от 18,5. Развива се на психична основа, като се наблюдава понижено тегло, нереалистична представа за това тегло, натрапливи мисли и страх от напълняване, употреба на диуретици.

Как се комбинират?

От гореописаните симптоми на паническо разстройство и анорексия става ясно, че голяма част от тях се припокриват. Когато паническите атаки станат ежедневие, техните странични симптоми – също. Постоянният стрес и притеснението водят до перманентна липса на апетит. Купуването и приготвянето на храна отпадат заради паник атаките. Комбинацията от стрес и нарушен хранителен режим води неминуемо до рязка загуба на тегло и хората с паническо разстройство бързо влизат в границите на поднормено такова. На психологическо ниво, като защитен механизъм, контролът върху паник атаките се измества частично върху контрола на теглото. Още повече, когато има прием на антидепресанти, голяма част от които водят до напълняване като страничен ефект.

Коварно е!

Поддържането на тегло под нормата е опасно за живота! Това още повече засилва симптомите на паническо разстройство – както телесните, така и страха от смъртта. Натрапливите мисли се удвояват – веднъж в посока на паниката и втори път в посока на теглото. Асоциализацията също навлиза с двойна сила. За разлика от “чистото” паническо разстройство, когато няма медицински находки, то комбинацията с анорексия често налага болничен престой и лечение, а психологическата работа става изключително трудна.

Погрижете се навреме!

Не стигайте до тук! Потърсете професионалист навреме преди да си причините двойно страдание!


 


ARHIENG e частна компания за психотерапевтични услуги, специализирана в работата с панически атаки. Разбираме колко е важно да бъдем до клиента, когато е в криза, има паника и се нуждае от нас.

24/7 БЕЗ УГОВОРКИ

Работи с жени с тревожни и депресивни разстройства, хранителни разстройства, терапия с младежи, семейни и системни констелации. Като специалист по Клинична социална работа е практикувала доброволчески труд в държавна психиатрия, което я прави много добър диагностик в психопатологията.

ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ