logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

АрхиЕндж е лицензирана Академия за обучения в сферата на психичното здраве с двадесет и пет годишна експертиза в детското развитие и либералното възпитание.

Разработваме и провеждаме обучения за педагогически специалисти и родители.

Инвестираме нашето знание в бъдещето. 

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертифицирани сме по ISO 9001:2015

Системата за управление на качеството на “Архиендж” ЕООД е оценена и одобрена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

“Архиендж” ЕООД е обучителна организация, одобрена от Министерство на образованието по програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

НАСОЧЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЯТА

За кого са предназначени

Педагогически специалисти

Нашите програми за педагози Ви дават инструменти, за да поддържате безопасна и спокойна среда на работното си място. Много от програмите ни са одобрени от МОН.

Вижте обученията

Родители

Програмите ни са подходящи за бъдещи и настоящи родители, които искат да направят максималното за децата си, на всеки етап от развитието им.

Вижте обученията

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

Какво ще получите при обучението

Гъвкава организация на учебния процес

Всички обучения са разработени на модулен принцип. Всеки модул е с продължителност 4 астрономически часа. Това позволява както интензивно, така и разсрочено обучение. Възможно е съставяне на разнообразни комбинации от модули, в зависимост от интересите и нуждите Ви, както и разработване на допълнителни модули по теми, посочени от Вас. Учите точно това, което искате и точно толкова бързо, колкото искате.

Практическа и теоретична подготовка

Обученията включват лекционна част, която заема не повече от половината от времетраенето на всеки модул. Всички лекции имат дискусионна част, която улеснява процеса и спомага за по-качественото усвояване на преподадения материал. Практическите упражнения допълват теоретичната част и изграждат умения. Особено важни са конкретните интереси на участниците. Задавайте всякакви въпроси по всяко време. Ще Ви отговорим с приоритет.

Различни обучители

Всеки обучителен модул се разработва от един основен обучител. По време на провеждането на модула като водещи и гости могат да се включват и други обучители, в зависимост от техните интереси и специализация. Това обогатява преживяването на участниците и поддържа вниманието им, в интерес на учебния процес.

Модерни технологии

Обучителите разполагат с най-модерни средства за презентиране и използват докрай възможностите на технологиите. За обученията, за които се предвижда финален изпит, той се провежда по иновативна система, за да сте максимално спокойни и да научите възможно най-много от него.