Обучение в метода на АрхиЕндж

АрхиЕндж е лицензирана Академия за обучение на кадри
в сферата на психичното здраве.

За кого е подходящо обучението?

Психолози

Психолози, които искат да повишат квалификацията си или да изградят собствена практика.

Психотерапевти

Психотерапевти, които искат да повишат квалификацията си или да изградят собствена практика.

Непрофесионалисти

Хора, които имат интерес в консултирането в сферата на психичното здраве.

Какво ще получите от обучението?

Възможност за надграждане на нива на обучение и индивидуални договори

Академията предлага обучение в метода в няколко самостоятелни нива. Тази структура дава възможност специализиращият сам да избере своята степен на подготовка. Издават се сертификати за всяко преминато ниво на обучение. Договорите за обучение (с изключение на базовото ниво) са индивидуални. Всеки според своя личен капацитет избира интензивността на програмата си.

Интензивна практическа и теоретична подготовка (уъркшопи, вътрешни обучения, различни проекти, четене на книги)

Специализантите могат да участват във всички вътрешни обучения и уъркшопи на компанията. По желание се занимават допълнително с други проекти, свързани с компанията. Теоретичната подготовка в метода е систематизирана. Специализантите имат възможност да надградят и базовите си психологически познания. Всички лекции имат дискусионна част, която улеснява процеса и спомага за по-качественото усвояване на преподадения материал. Обучението в Академията включва задължителна и препоръчителна професионална литература. За улеснение Академията разполага със своя уникална библиотека от стотици книги.

Обучение от различни ментори

Всеки специализант провежда подготовката си с един основен ментор или майстор. Допълнително всеки месец се работи с някой от другите ментори/майстори в Академията. Така изграждащият се специалист наблюдава разнообразие от техники и модели на работа, избирайки най-доброто, което си представя за себе си.

Присъствие в колегиум

Специализантите присъстват на регулярните срещи на компанията, където имат пространство да задават въпроси, да представят идеи и да чуят предложенията на всички ментори и майстори в компанията. Всеки специализант разполага с ключ за офиса на компанията и може да използва свободните пространства за учебна цел.

Възможност за творчество и активност

Специализантите са свободни да творят и да организират дейности – уъркшопи, семинари, проекти и др. Предлагаме възможност с помощта на менторите бъдещите специалисти да открият своята тясна специализация и професионални интереси.

Възможност за развитие на презентационни умения пред аудитория, писане на статии

Специализантите имат задачи, свързани с представяне на теми пред аудитория и изготвяне на модерни презентации. За тези, които имат интерес в писането на статии, също има поле за изява.

Разполагаме с необходимите модерни технологии за презентации

Специализантите могат да използват всички модерни средства, с които компанията разполага, за да подготвят и представят по най-добрия начин своите презентации на различни теми и идеи.

Иновативна система за финален изпит

Стремим се специализантите в Академията да се обучават в максимално спокойствие и приемственост. Предлагаме иновативна система за провеждане на финалните изпити, която позволява на завършващите да разгърнат своите умения и познания без стрес.

Подкрепа след завършване на обучението

След завършване на обучението си специализантите продължават да имат подкрепата на екипа. Академията се ангажира със съдействието за изграждане на практиката на начинаещия специалист, осигуряването на пространство за работа и супервизия на случаите.

Запишете се за обучение


Обучение в ArhiEng

 • персонален ментор
 • индивидуален академичен план
 • супервизия на всяка стъпка на обучението
 • 24/7 достъп до вашия консултант при паника
 • формиране 300+ часа
 • запознаване с процесите на работа
 • съдействие за започване на консултантска практика
 • участие в дейностите организирани от компанията

Процес от 1000+ часа:
от 120 000 до 150 000 лв.


* Цената е за целия период на обучение.

** Цената не включват ДДС.

  Имате нужда от повече информация?

  ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ