Анита Петрова – консултант


Анита Петрова

Анита Петрова

  • Нов български университет – София
  • World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy – Wiesbaden, Germany

Силната жена не е задължително грубовата. Тя винаги носи своята мекота и нежност!

Квалификации и компетенции

  • Сътрудник и консултант в АрхиЕндж
  • Консултант по позитивна психотерапия
  • Студент в бакалавърска степен „Психология“

Тревожни разстройства, работа с младежи и партньорски отношения.

За Анита Петрова

Анита е родена на 13-ти август 1993 г. в град София. Тя е структурирана и целенасочена. Реализацията ѝ е на много високо ниво – тя вече е съпруга, майка, ръководи успешно свой бизнес, подготвя защита на дипломна работа и се обучава в Академията на АрхиЕндж. Анита разбива митовете, че силната жена е задължително грубовата със своите мекота и нежност. На нея винаги може да се разчита и не отказва съдействие за всичко градивно. Хората ѝ се доверяват и я уважават.

Професионалните ѝ интереси са в сферата на тревожни разстройства, работа с младежи и партньорски отношения.

Анита харесва да отделя време за своята визия и е винаги цветна и жива. Свободното си време посвещава на семейството си.

ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ