logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
„Силната жена не е задължително грубовата. Тя винаги носи своята мекота и нежност!“
А. Петрова
Квалификации
  • Нов български университет – София
  • World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy – Wiesbaden, Germany
Компетенции
  • Сътрудник и консултант в АрхиЕндж
  • Консултант по позитивна психотерапия
  • Студент в бакалавърска степен „Психология“
сфери на действие

С какво ще ви помогне Анита Петрова

Тревожни разстройства, работа с младежи и партньорски отношения.

За Анита Петрова

Анита е родена на 13-ти август 1993 г. в град София. Тя е структурирана и целенасочена. Реализацията ѝ е на много високо ниво – тя вече е съпруга, майка, ръководи успешно свой бизнес, подготвя защита на дипломна работа и се обучава в Академията на АрхиЕндж. Съществува мит, че силната жена е грубовата. Анита опровергава това вярване със своите мекота и нежност. На нея винаги може да се разчита и оказва съдействие за всичко градивно. Хората ѝ се доверяват и я уважават.

Професионалните ѝ интереси са в сферата на тревожни разстройства, работа с младежи и партньорски отношения.

Анита харесва да отделя време за своята визия и е винаги цветна и жива. Свободното си време посвещава на семейството си.