logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Психолог и развод – задължителна комбинация

Като степен на емоционална тежест разводът се намира на трето място в скалата на екзистенциално травматичните събития. По-тежки са само загубата на близък човек и терминалната болест. Модерният начин на живот и консуматорската култура улесняват партньорската раздяла в противовес на традиционната култура, в която развода е неприемлив и често дори немислим.

Повече за развода

Важно е да се знае, че както гражданският брак, така и разводът са правни действия, в които задължително участва държавата. При развод една от задължителните части е уреждането на материалните отношения, касаещи децата, режима на тяхното отглеждане и попечителство. По тези въпроси последната дума има държавата, а именно, съдията приема и определя условията.
За да се стигне до развод, нещата във взаимоотношенията и връзката са стигнали до етап на необратимо разминаване. Партньорите или по-често един от двамата:

  • Не вижда смисъл да продължава връзката;
  • Загубил е емоционалната и сексуалната свързаност;
  • Песимистичен е за бъдещето с брачния партньор;
  • Обект е на психологическо, емоционално или сексуално насилие или неглижиране;
  • Не желае да инвестира повече в брачните отношения;
  • Песимистичен е относно шансовете да се подобри ситуацията.

Психологическата помощ в подобни случаи е задължителна. Тя има за цел решаването на няколко много важни задачи:

  • На първо място е запазването на психологическата и емоционална цялост на децата. В зависимост от своята възраст и пол те изживяват развода на родителите си по различен начин. Най-сигурна подкрепа в тези случаи могат да окажат родителите, но трябва да бъдат обучени как да го направят. За всеки случай е необходима да се изработи специфична и индивидуална стратегия.
  • Следва период на супервизия от страна на психолога за правилното й прилагане и ако се налага адаптация в самия процес. Децата винаги са косвените жертви на родителската раздяла. Работата на професионалиста е да намали психичния травматизъм и да ограничи щетите върху тях. В противен случай риска и те да създадат дисфункционално семейство, което също да завърши с развод е голям. Или по-лошо – никога да не създадат семейство, в резултат на жестоката болка от родителската раздяла.
  • Като медиатор в процеса на развода, психолога ще преведе успешно нуждаещите се през всички етапи на загубата. Така професионалната подкрепа ще създаде условия, следващата връзка на бившите партньори да е възможна и успешна, без пренасяне на негативния опит от разпадналия се брак.

Работа с психолог

Психологическата интервенция може да се разшири към изследване на неадекватните мисли и поведения, довели до развод, тяхното осъзнаване и преработка. Така няма да бъдат повтаряни минали грешки и следващите партньорски отношения биха били зрели и здрави. Това е необходимо, защото поведенческите капани, които са разрушили връзката са несъзнавани и хората не могат да ги видят. Често казват, че са твърдо решени да направят всичко необходимо да не повтарят същите грешки. В последствие това не им се получава.
От голямо значение да бъдат запазени възможно най-добрите отношения между бившите съпрузи. Важно е за децата, а и за тях самите. Скандалите с бившия или бившата със сигурност разстройват и настоящите партньори и създават условия за пукнатини във актуалната връзка. Защото никой не е длъжен да понася щети от бивши. Медиацията на психолога при развод за запазване на добри формални отношения е водеща. Професионалното мнение винаги има тежест при аргументацията, особено по въпроси, които касаят децата.
Участието на психолог в хода на развод е свързано и с адаптацията на развеждащите се към новата им социална роля на разведени. Това е различно от семейни или от неженени. Отношенията с общите приятели, съседи, роднини са подложени на изпитание. Професионалната психологическа оценка и становище предотвратяват разпадане на близки и значими контакти.
Важно е също така да се даде поле за разтоварване на негативния товар – чувства, мисли и емоционални напрежения, които са се натрупали в брачния живот. Така гнева, огорчението, разочарованието натрупвани в годините се отработват в защитена психологическа среда и нямат разрушително действие върху физическото и душевно здраве.
Експертните решения, предлагани от консултанта, предполагат правилното протичане на процеса по развод. Психологът остава критичен участник и не взима страна. Неговото мнение е обективно и следва правилата на професионалната етика и добрата психологическа практика.
Понякога е възможно неговата намеса да доведе до възстановяване на партньорството и запазването на брака. В подобни случаи съпрузите преоткриват своя любим човек и подобни връзки, преминали успешно през този катаклизъм стават още по-здрави и надеждни. Зад това, обаче стои сериозна работа и от страна на психолога и от страна на партньорите.
Ключовото при развод или заплаха от развод е човек да приеме психологическата помощ и подкрепа, за да излезе по-силен и успешен в живота.