Домашно насилие

Домашно насилие

Видове домашно насилие Домашно насилие се определя като посегателство върху физическите и морални права на индивида в контекста на съвместно съжителство. Вариантите за домашно насилие са много. Най-често срещаните ситуации са: между брачни или интимни партньори, като категорично по-високият процент е от мъж към жена;

Прочети повече…

Психологическа помощ при развод

Психологическа помощ при развод

Психолог и развод – задължителна комбинация Като степен на емоционална тежест разводът се намира на трето място в скалата на екзистенциално травматичните събития. По-тежки са само загубата на близък човек и терминалната болест. Модерният начин на живот и консуматорската култура улесняват партньорската раздяла в противовес

Прочети повече…

Кратко въведение в системните констелации

Кратко въведение в системните констелации

Какво е човешка система? От гледна точка на социалната антропология и системно-функционалистките ѝ перспективи обществото се разглежда като система от съставящи го елементи (индивиди) и връзките между тях (техните отношения). Тези елементи притежават подреденост с определена йерархия и зависимости. Голямата система на обществото има множество

Прочети повече…

Констелации – Загадки и тайнство

Констелации – Загадки и тайнство

Загадки и тайнство – методът семейни и системни констелации “В живота ни често се случва да правим или да не правим неща и да нямаме ясна представа защо това се случва. Да се чувстваме не на място, да се чувстваме отхвърлени, дисбалансирани. Да боледуваме без

Прочети повече…

ПРЕДЛАГАМЕ СПОКОЙСТВИЕ