logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Паническо разстройство - симптоми

Паническо разстройство

Как да го разпознаем?

Като всяко заболяване, паническото разстройство протича с комбинация от типични симптоми. По време на пристъп, който се нарича паник атака, на преден план излизат сърцебиене, задух, изпотяване, замайване, болка в сърдечната област, треперене. В извънпристъпния период се наблюдават повече психологически и емоционални симптоми като страх от криза, напрегнатост, вглеждане във функциите на тялото. Налични са и избягващо рисковете поведение, невъзможност да се остава сам и генерализирана тревожност, свързана със ситуации, отключили паники.

Начините, по които се реализират различните симптоми имат индивидуални особености. Те протичат различно при засегнатите, а понякога има разлика в клиничната картина и при конкретния болен. Поради основните опасения при паник атака да не се случва нещо опасно със здравето разглеждаме симптомната проява на паническото разстройство комплексно.

За да се постави подобна диагноза пристъпите на тревожност с телесна проява следва да са настъпвали остро и няколкократно в рамките на месец. Това да са ненадейни и внезапни, без наличие на непосредствена опасност, която ги отключва е важен диагностичен белег. Има комбинация от няколко симптома – болка в гърдите, задух, сърцебиене, световъртеж, чувство за нереалност. Картината се допълва от чувство за застрашеност, опасения за полудяване и липса на контрол. В периодите между пристъпите са чести страха от нови паники и засиленото внимание към състоянието на тялото. Всеки нововъзникнал симптом или телесно преживяване се подлагат на внимателно изследване и предизвикват притеснения. За тях се чете в интернет и се разпитват различни хора.

Дори много прецизни и цялостни медицински изследвания не дават данни за отклонение от нормалното. Симптомите се появяват и изчезват без да остават следи. Само субективното преживяване на преживяния ужас персистира в живота на засегнатите.

При паническо разстройство симптомите са плашещи и с времето се обогатяват и усложняват. Всеки следващ път се отключват по-лесно и паниката се случва по-бързо и интензивно. Едно често придружаващо заболяване е лекостепенна увреда на една от клапите на сърцето, която не дава отражение на физическото здраве и функциониране.

Може да се състави кратко описание на симптомите, съпътстващи паник атаката и тяхната най-честа етиология:

  • Сърцебиене, топли вълни, треперене, повишено кръвно налягане, изпотяване са следствие на отделените от надбъбречната жлеза адреналин и норадреналин.
  • Замайване, световъртеж, задух, причерняване – често като резултат от учестеното дишане, наречено хипервентилация.
  • Страх, обърканост, усещане за опасност, психологически и емоционален блокаж – продукция на усещането за загуба на контрол.

Паническо разстройство и психотерапия

Когато се комбинират физически, емоционални и психологически симптоми от този вид се получава взривоопасната смес, наречена паник атака. Тя се повлиява много добре при навременно започване на психотерапевтично лечение. Гореописаните симптоми се овладяват обичайно в рамките на сто до двеста терапевтични часа. Отделните симптоми при паническо разстройство и паник атаки са описани в отделни статии, като е разгледана по-подробно тяхната етиология и динамика.