logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
паническо разстройство чудене

Паническо разстройство – Голямото чудене

При паническо разстройство съществува колебание към кого да се адресира проблемът – към лекар или психолог.

Паническа атака – лекар

Поради наличието на телесни симптоми, по пътя на логиката, е необходимо да се избере медик. Единствено той може да се ориентира правилно в множеството физически прояви на болестта. Лекарската професия и компетентност са ориентирани към това да се даде обяснение на сърцебиенето, изпотяването, тремора, задуха и другите прояви, с които се манифестира паник атаката. Високото доверие към човека в бяла прастилка действа успокояващо и гарантира, че нещата са под контрол.

Лекарят знае точно какви изследвания да бъдат направени, за да се избегне пропускането на някое опасно заболяване, при което има същите симптоми като при паническо разстройство. Болниците са място, на което има концентрация от специалисти, подготвени да посрещат спешни състояния и да спасяват животи. Налична е необходимата за това апаратура, медикаменти и условия за адекватни медицински грижи. С две думи – сигурно място.

Панически пристъп и психолог

Когато се направят изследванията и се установи, че физическото здраве на пациента е наред, той започва да чува от лекарите, че е здрав. Често го изпращат с препоръките да се стегне, да си отпочине, да не се впряга толкова. Трудно е да се разбере обаче страхът, който придружава пристъпите на паника. Психологическото и емоционално сътресение лесно убягват от погледа на лекуващия лекар, защото за него пациентът е клинично здрав. Изпращат го обичайно с насоката да потърси и да поговори с някого – с психолог.

Има хора, които са силно вкопчени в идеята, че е увредено телесното им здраве. Те продължават да се изследват и обикалят от специалист на специалист. За тях никой лекар не е достатъчно добър, щом не може да установи от какво заболяване страдат. То е в живота им ден след ден. Там е и напрегнатото очакване кога пак ще се случи кризата и ще разтресе из основи цялото им съществуване. Не може да са клинично здрави и да им се случва този кошмар!

Тези, които стигнат до психотерапевт или психолог, срещат разбиране и обяснение на причините и симптомите, съпровождащи паническото разстройство. Психотерапевтите са хората, с които може да се поговори и да бъде обяснено разбираемо какво се случва в душата на човек с паники. Разказвайки истории за живота си на специалист, болният започва да се наблюдава и да открива закономерностите в начина, по който функционира. Дава си сметка за заблудите и илюзиите, които са строителният материал на паник атаките за превръщането на психическото страдание в телесни симптоми. Постепенно в терапевтичната работа изплуват истинските желания, вдъхновението и радостта от живота. Нереалистичните и неадекватни поведения си тръгват и на тяхно място се проявява дълбокото разбиране за болестта и как тя пречи на живеенето. Така лечението е пълно и патологията не се проявява повече.

Правилният отговор на въпроса: Лекар или психолог при паническо разстройство? е: И двамата.

Лекарят, за да установи, че няма проблеми със физическото здраве. Тово дава ключово за последващата работа успокоение и на пациента, и е важно за специалиста по душевно здраве.

Психотерапевтът или психологът, за да насочва пациента по пътя към решаване на вътрешните конфликти, от които прораства като плевел паническото разстройство.
Така е правилно.Как протича терапията с психолог и психотерапевт в ArhiEng:

  • Предварителен разговор – установява се състоянието и се назначава най-подходящия специалист. Това има значение, защото се взимат предвид редица фактори като: тясната специализация на специалиста, възраст и пол, интереси и ценности. За хората, които предпочитат сами да изберат терапевта си, предлагаме и такъв план.
  • Избор на терапевтичен план – Разполагаме с ефективни услуги и достъпни решения. Предлагаме различни възможности, за да отговорим на нуждите и потребностите на всеки клиент. Затова са налични няколко варианта: Индивидуални и групови консултации, онлайн консултации или срещи със специалист в офиса ни.
  • Възможност за онлайн психотерапия – все повече хора предпочитат този вариант, защото за тях е по-ефективен, успокоява ги или им позволява на управляват времето си по-ефективно.
  • Избор на време за посещенията – съобразяваме се напълно с дневната програма на клиента. Така той може да се чувства напълно спокоен, а не тези часове да са още една точка за препускане в графика им.
  • Индивидуален подход – адаптираме автентичната си методика според конкретния случай – работим силните страни на нашите клиенти и развиваме областите, в които се чувстват несигурни и застрашени. Това е важно, защото още по време на терапията хората, с които работим остават здраво свързани с живота и преодоляват обременяващите ги тежки състояния и симптоми.
  • Акцент върху най-актуалното – обсъждаме активно ежедневието на клиента и работим с него върху възприемането му и преодоляването на пречките, страховете, нагласите. Развиват се способности и ресурси, често пренебрегвани до сега от клиентите.
  • Навременна помощ от доверен специалист – решаваме проблемите тук и сега, а не просто да работим в определени часове, оставяйки тежките преживявания на хората да се задълбочават само, защото в момента нямат час. 24/7 без уговорки – в допълнение към психотерапевтичната си услуга, сме разработили система, при която сме насреща винаги, когато се случи психологическа криза.
  • Автентична методика, разработена от старшите специалисти на ArhiEng – в България психотерапията все още е тема табу за голям кръг от хора. Смята се, че при психолог или психотерапевт се ходи само с диагноза и хората отлагат до последно. Това забавяне изключително усложнява тяхното повлияване в терапевтичния процес. Нашият метод се фокусира върху ресурсите на клиентите, разглежда генерално функционирането им, а не се занимава директно с конкретния симптом. Така клиентите развиват себе си и работят мащабно за живота и благополучието си (симптомите сами по себе си отпадат, когато човек се фокусира в ресурсите си, а не в “болестите”). Методът ни е адаптиран към българската култура. Важно е за клиентите ни да разбират и приемат освен самите себе си, и реалността, в която живеят. Това им носи спокойствие и усещането, че са на мястото си.

Вижте повече за метода и начина на работа в ArhiEng.