logo

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

В клиничната практика лечението на паническа атака едно от трудните и претенциозни предизвикателства пред специалиста. Причините за това са комплексната генеза на самото разстройство и неговите корени в детството. Влияние оказва и разликата в интензивността и протичането му. Съответно и стратегиите за повлияване и овладяване на симптоматиката също са разнообразни.

След научаването на диагнозата засегнатите се интересуват от прогнозата и начините за справяне с проблема. Поради екстремното естество на паническия пристъп водещ въпрос за пациентите е срока за излекуване. Интензивните страхово-тревожни преживявания при паническа атака го ориентират към възможно най-бързото лечение.

Както и в други случаи тук важи една значима житейска максима.
Дадено нещо може да се свърши:

 • бързо;
 • качествено;
 • евтино.

И могат да се изберат само две от предложените три възможности.

Използвайки тази постановка за отправна точка ще разгледаме възможностите за лечение на наличната паническа атака

 • Самопомощ. За съжаление този начин за решаване на проблема покрива само един от критериите – евтино. Често опитите на човек да си помогне сам са обречени на провал. По-лошото е, че състоянието хронифицира и се усложнява с разширяване на комплеса от симптоми. Сериозно засегнато е и функционирането в общността до степен на социално изключване. При всички случаи по-добро лечение на паническа атака се проточва безкрайно във времето.
 • Психотерапия. Става дума за процес, който покрива критериите за бързина и качество. Овладяването на острата симптоматика и прекъсване на порочния кръг на паническите атаки при това лечение отнема около сто до сто и петдесет часа работа. Излекуването е по-дълъг процес, но и той е лимитиран между двеста и триста часа при съдействие и участие на клиента. Годишно струва колкото автомобил на старо от средния ценови клас. Това обичайно се възприема за скъпо в България. Но е качествено, особено когато човек изкара целия лечебен курс, който е с обща сумарна продължителност към десет дни.
 • Медикаментозно лечение на паническа атака. Тук, само за да разгърне ефекта си и да подейства, на модерния антидепресант са му необходими десет дни. И след това лечението е „поне шест месеца“ до безкрай. Лекарствата не водят до излекуване, защото не свършват психологическата работа, необходима за него.
 • Методи със съмнителен или плацебо ефект. При тях отсъства качество, и не е задължително да са евтини. По много показатели се равняват на стратегиите за самопомощ. Водят до усложняване на патологичния процес. Като бързина са безкрайно занимание.

От двете злини, човекът с паника избира… познатата.

Като обощение може да се каже, че по-сигурното лечение, а и медицински валидизирано, е това с медикаменти. И много по-познато. Сравнително бързо, евтино, не лекува, но облекчава донякъде. Съвременната тенденция е задължителна комбинация с психотерапия за постигане на траен и истински лечебен ефект. Важна при терапията е профилактиката на социалната изолация, често съпътстваща паническото разстройство и лечение на реактивната депресия. Това, обаче, е една сериозна инвестиция.

В себе си.Как протича терапията с психолог и психотерапевт в ArhiEng:

 • Предварителен разговор – установява се състоянието и се назначава най-подходящия специалист. Това има значение, защото се взимат предвид редица фактори като: тясната специализация на специалиста, възраст и пол, интереси и ценности. За хората, които предпочитат сами да изберат терапевта си, предлагаме и такъв план.
 • Избор на терапевтичен план – Разполагаме с ефективни услуги и достъпни решения. Предлагаме различни възможности, за да отговорим на нуждите и потребностите на всеки клиент. Затова са налични няколко варианта: Индивидуални и групови консултации, онлайн консултации или срещи със специалист в офиса ни.
 • Възможност за онлайн психотерапия – все повече хора предпочитат този вариант, защото за тях е по-ефективен, успокоява ги или им позволява на управляват времето си по-ефективно.
 • Избор на време за посещенията – съобразяваме се напълно с дневната програма на клиента. Така той може да се чувства напълно спокоен, а не тези часове да са още една точка за препускане в графика им.
 • Индивидуален подход – адаптираме автентичната си методика според конкретния случай – работим силните страни на нашите клиенти и развиваме областите, в които се чувстват несигурни и застрашени. Това е важно, защото още по време на терапията хората, с които работим остават здраво свързани с живота и преодоляват обременяващите ги тежки състояния и симптоми.
 • Акцент върху най-актуалното – обсъждаме активно ежедневието на клиента и работим с него върху възприемането му и преодоляването на пречките, страховете, нагласите. Развиват се способности и ресурси, често пренебрегвани до сега от клиентите.
 • Навременна помощ от доверен специалист – решаваме проблемите тук и сега, а не просто да работим в определени часове, оставяйки тежките преживявания на хората да се задълбочават само, защото в момента нямат час. 24/7 без уговорки – в допълнение към психотерапевтичната си услуга, сме разработили система, при която сме насреща винаги, когато се случи психологическа криза.
 • Автентична методика, разработена от старшите специалисти на ArhiEng – в България психотерапията все още е тема табу за голям кръг от хора. Смята се, че при психолог или психотерапевт се ходи само с диагноза и хората отлагат до последно. Това забавяне изключително усложнява тяхното повлияване в терапевтичния процес. Нашият метод се фокусира върху ресурсите на клиентите, разглежда генерално функционирането им, а не се занимава директно с конкретния симптом. Така клиентите развиват себе си и работят мащабно за живота и благополучието си (симптомите сами по себе си отпадат, когато човек се фокусира в ресурсите си, а не в “болестите”). Методът ни е адаптиран към българската култура. Важно е за клиентите ни да разбират и приемат освен самите себе си, и реалността, в която живеят. Това им носи спокойствие и усещането, че са на мястото си.

Вижте повече за метода и начина на работа в ArhiEng.